Standpunten

Stem FVD op 15 maart

Na 13 jaar is Mark Rutte zwaar over zijn houdbaarheidsdatum heen. Alle idealen die hij ooit zou hebben gehad heeft hij, samen met talloze van zijn eigen bewindspersonen, geslachtofferd om aan de macht te blijven. VVD en CDA zijn verworden tot banale machtspartijen die volledig zijn losgezongen van Nederland. Ze hebben de klimaat- en woke-agenda van D66 en GroenLinks overgenomen. Ze hebben de grenzen wagenwijd opengezet en hebben álle immigratierecords verpulverd. Ze zijn bezig met allerlei internationale belangen van de Europese Unie, het World Economic Forum en NGO’s. Bezig met aanzien en status. Met macht. Maar niet met de Nederlandse bevolking.

Op 15 maart beslist u of deze partijen door kunnen gaan met het verkwanselen van ons land. Die dag kiest u - via de Provinciale Staten - de nieuwe Eerste Kamer, waar FVD dit wanbeleid voor eens en voor altijd kan blokkeren!

Soevereiniteit

Soevereiniteit

 • Uit de EU, macht terug van Brussel naar NL
 • Geen nieuwe soevereiniteitsoverdracht
 • Opzeggen internationale verdragen die niet in het Nederlandse belang zijn
Lees meer
Immigratie

Immigratie

 • Per direct een asielstop
 • Grenzen weer controleren
 • Remigratie bevorderen
Lees meer
Woke en LHBTI-propaganda

Woke en LHBTI-propaganda

 • Geen ‘diversiteitsquota’ of ‘positieve’ discriminatie
 • Kinderen beschermen tegen woke-activisme en LHBTI-propaganda
 • Onomkeerbare hormoonbehandelingen en geslachtsoperaties voor minderjarigen verbieden
Lees meer
Directe democratie

Directe democratie

 • Referenda naar Zwitsers model
 • Gekozen burgemeester
 • Sanering NPO
Lees meer
Klimaat en energie

Klimaat en energie

 • Klimaatwet intrekken
 • Subsidies voor windmolens en zonneparken stopzetten
 • Nooit een CO2-taks en/of CO2-budget
Lees meer
(Digitale) euro

(Digitale) euro

 • Nederland uit de euro en een eigen munt herintroduceren
 • Nooit akkoord gaan met een CBDC/digitale euro
 • Geldtransfers naar het Zuiden stoppen
Lees meer
Landbouw, veeteelt en visserij

Landbouw, veeteelt en visserij

 • Het volledige stikstofbeleid van tafel; alle reductiedoelstellingen schrappen
 • Nooit akkoord gaan met onteigening
 • Geen 'vrijwillige' uitkoop van boeren met belastinggeld; behoud van de agrarische sector als uitgangspunt
Lees meer
Rechtsstaat

Rechtsstaat

 • Schrappen artikel 93 en 94 grondwet
 • Geen politieke bemoeienis van rechters
Lees meer
NPO

NPO

 • Sanering budgetten van de NPO
 • Onafhankelijke raad van toezicht aanstellen
 • Van drie naar twee zenders, en niet meer focussen op entertainment
Lees meer
Vrijheid van meningsuiting

Vrijheid van meningsuiting

 • Censuur door Big Tech aanpakken
 • Cancelcultuur en 'deplatforming' tegengaan
 • Vrije (wetenschappelijke) ideeënuitwisseling bevorderen
Lees meer
Veiligheid en justitie

Veiligheid en justitie

 • Betere salariëring agenten
 • Heropenen politiebureaus
 • Illegaliteit strafbaar stellen
Lees meer
EU

EU

 • Intelligente Nexit via artikel 50
 • Schengenverdrag opzeggen
 • Geen verdere uitbreiding en inmenging van de EU
Lees meer
Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken

 • Nederlandse belang altijd voorop stellen
 • Ruime asielmogelijkheden voor Afrikaner boeren
 • Normaliseren van de verhoudingen met Rusland
Lees meer
Caribische eilanden en Suriname

Caribische eilanden en Suriname

 • Historische relatie met onze overzeese gebiedsdelen versterken
 • Corruptie op de Antillen aanpakken
 • Vrije vestiging van Nederlandse bedrijven en burgers op de Caribische eilanden en Suriname
Lees meer
Defensie

Defensie

 • Budget ophogen naar 2% van het BBP
 • Passende arbeidsvoorwaarden voor militairen
 • Nederlandse defensie-industrie meer betrekken
 • Niet mengen in conflicten die niet in het Nederlandse belang zijn
Lees meer
Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking

 • Stoppen met 'ontwikkelingshulp'
 • Nederlandse belang voorop: handel i.p.v. 'hulp'
 • Geen subsidies voor ngo's
Lees meer
Economie en belastingen

Economie en belastingen

 • Belastingen verlagen door overheid te verkleinen
 • Belastingstelsel vereenvoudigen
 • Btw verlagen
Lees meer
MKB

MKB

 • Volop ruimte voor ondernemers
 • Verbetering arbeidsrecht
 • Verlaging belasting
Lees meer
ZZP

ZZP

 • Geen dwang om aan verplichte (pensioen)verzekeringen deel te nemen
 • Optreden tegen goedkope arbeid uit het buitenland
 • Afschaffing Wet DBA
Lees meer
Infrastructuur, verkeer en transport

Infrastructuur, verkeer en transport

 • Geen wagenparktransitie; benzine- en dieselauto's behouden
 • Maximum snelheid terug naar 130 km/u en harder waar dat kan
 • Trajectcontroles afschaffen
Lees meer
Wonen

Wonen

 • Voorrang voor Nederlanders i.p.v. voor statushouders/asielzoekers
 • Immigratiestop om de bevolkingsgroei/woningvraag af te remmen
 • Geen overdrachtsbelasting voor starters
Lees meer
Sociale voorzieningen

Sociale voorzieningen

 • Rechtvaardiger belastingstelsel: (meer) werken moet altijd lonen
 • Voorkomen van problematische schuldenlasten bij mensen in armoede
 • Beperken toegang voor asielzoekers en immigranten
Lees meer
Pensioen en AOW

Pensioen en AOW

 • Huidige stelsel verbeteren, geen complexe stelselherziening
 • AOW terug naar 65 jaar
 • Rekenrente omhoog, pensioenen indexeren
Lees meer
(Kern)energie en innovatie

(Kern)energie en innovatie

 • Geen CO2-reductiedoelen
 • Kernenergie stimuleren
 • Besluit tot sluiting van kolencentrales terugdraaien
Lees meer
Decentralisatie en de menselijke maat

Decentralisatie en de menselijke maat

 • Lokale voorzieningen in ere herstellen
 • Een gezonde scepsis ten aanzien van schaalvergroting
 • Terugdraaien gemeentefusies die zonder burgerraadpleging zijn doorgedrukt
Lees meer
Natuurbeheer

Natuurbeheer

 • Steun voor boeren die natuur de ruimte geven
 • Meer natuurgebieden openstellen voor bezoekers
 • Modernisering stikstofnormen naar Duits model
Lees meer
Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

 • Mishandeling en verwaarlozing van dieren strenger straffen
 • Aanpakken doorfokken dieren met erfelijke aandoeningen
 • Boeren beschermen tegen de wolf
Lees meer
Corona

Corona

 • Geen permanente coronawet
 • Nooit meer lockdowns, QR-codes, mondkapjes en 1,5 meter afstand
 • Geen directe of indirecte vaccinatieplicht
Lees meer
Kunst, cultuur en erfgoed

Kunst, cultuur en erfgoed

 • Bescherming van Nederlands historisch erfgoed
 • Geen hedendaagse normen plakken op historische monumenten
 • Nieuwbouw die past binnen historisch aanzicht
Lees meer
Privacy en digitalisering

Privacy en digitalisering

 • Intrekken van de sleepwet
 • Dataverzameling vanuit de overheid beperken
 • Behouden cashgeld
Lees meer
Big Tech en de publieke ruimte

Big Tech en de publieke ruimte

 • Openbaarheid van algoritmen
 • Geen censuur van niet-strafbare uitingen op social media
 • Ruime mogelijkheden voor alternatieve platformen
Lees meer