menu

Economie & belastingen

Economie & belastingen
 • Lastenverlichting door overheid te verkleinen en overheidsuitgaven te verlagen
 • Belastingstelsel grondig vereenvoudigen
 • BTW verlagen naar 19 en 6 procent

Wij geloven in een dynamische samenleving, vol kansen voor een ieder om bedrijven op te zetten, nieuwe producten te ontwikkelen, innovatie te bewerkstelligen en (dus ook) welvaart te creëren. Daarom kiezen wij voor ruimte voor ondernemerschap en zelfontplooiing, voor lage belastingen, voor het belonen van succes en kwaliteit. Wij kiezen ervoor om mensen de vrijheid te geven hun leven in te richten zoals zij dat willen.

Daarom streven we naar een kleine overheid met zo laag mogelijke overheidsuitgaven. Op dit moment is het tegenovergestelde het geval: de overheid is de grootste werkgever van Nederland.

Er is een overschot aan regels, klagers, procesbegeleiders, compliance officers en risicomanagers. We zien een tweedeling ontstaan tussen mensen met een ‘vaste’ (overheids)baan en mensen die maar moeten zien hoe ze iedere maand een inkomen hebben.

Daarbij is ons belastingsysteem nodeloos ingewikkeld. De belastingdienst pompt jaarlijks honderden miljarden rond aan belastingen, heffingen, aftrekposten en toeslagen. Dat leidt tot uitvoeringsproblemen en kost veel energie en geld. Dat moet radicaal vereenvoudigd - en verlaagd - worden.

We willen een hogere belastingvrije voet van uiteindelijk € 30.000. Dit heeft onmiddellijk een positief effect op het besteedbaar inkomen en is gunstig voor mensen met lage inkomens en voor AOW’ers. Een hoge belastingvrije voet is een stimulans om te gaan werken vanuit een uitkeringssituatie en kost werkgevers geen extra geld. Naast de belastingvrije voet willen we een vlaktaks van 30%. Lagere belastingen zijn alleen mogelijk door de alsmaar stijgende overheidsuitgaven te verlagen. Door te stoppen met peperduur klimaatbeleid, de massale immigratie van kansarmen en te snijden in overheidssubsidies, komen vele miljarden vrij.

De erf- en schenkbelasting vinden we fundamenteel onrechtvaardig. We willen de erf- en schenkbelasting daarom afschaffen.

Wij willen:

 • Lagere belastingen door de overheid te verkleinen en de overheidsuitgaven te verlagen.
 • Grondige vereenvoudiging van het belasting-, toeslagen- en premiestelsel.
 • Energiebelastingen sterk verlagen; ODE wordt afgeschaft.
 • Rechtvaardiger belastingstelsel: (meer) werken moet altijd lonen.
 • Minder bureaucratie: voor iedere nieuwe wet of regel, minstens vijf andere afschaffen.
 • Hogere belastingvrije voet van € 30.000 voor iedere werkende Nederlander, idealiter in combinatie met lage vlaktaks.
 • Beschermen van nationale bedrijven in vitale sectoren zoals luchtvaart, water en energie.
 • De hoge BTW verlagen van 21% naar 19% en de lage BTW verlagen van 9% naar 6%.
 • Erf- en schenkbelasting afschaffen.
 • Onbelaste kilometervergoeding naar 30 cent per kilometer.
 • Stoppen buitensporige vermogensrendementsheffing voor spaarders.
 • Accijns op brandstoffen significant verlagen.
 • Heffingsvrij vermogen verhogen naar 1 miljoen euro.
 • Stoppen subsidie op elektrische auto’s.