menu

ANBI

Forum voor Democratie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ons RSIN of fiscaal nummer ANBI is 85 66 87 236.

Doelstelling van de ANBI

FVD wil een land waarin soevereiniteit, democratie en verantwoordelijkheid bij de burger liggen. Forum voor Democratie wil Nederland dan ook structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Als politieke partij willen wij Nederland veranderen. Daartoe voeren wij campagne en doen aan verkiezingen mee. Maar politieke invloed is niet genoeg. Via ons wetenschappelijk instituut doen wij onderzoek, organiseren wij cursussen en bieden wij lezingen en events aan.

Bestuurssamenstelling

  • Thierry Baudet, partijvoorzitter
  • Freek Jansen, penningmeester
  • Joris van den Oetelaar, vice-voorzitter

Fiscale behandeling van uw donaties en contributie

De ANBI status maakt het onder bepaalde voorwaarden mogelijk uw donaties en uw contributie als aftrekpost in uw belastingaangifte op te voeren.

Leden contributie

Uw jaarlijkse contributie wordt door de Belastingdienst beschouwd als gewone gift. Dit betekent dat de contributie deels aftrekbaar is in uw aangifte inkomstenbelasting. Als u uw contributie voor minimaal 5 jaar vastlegt in een periodieke schenkingsovereenkomst, dan wordt de contributie aangemerkt als een periodieke gift en daarom volledig aftrekbaar. U kunt hier uw schenkingsovereenkomst downloaden. U vraagt dan bij ons een transactienummer aan.

Donaties door particulieren

Net als de jaarlijkse contributie wordt een donatie ook door de Belastingdienst aangemerkt als gewone gift en is daarom deels aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting. Indien u uw donatie voor minimaal 5 jaar vastlegt in een periodieke schenkingsovereenkomst, dan is uw donatie volledig aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting. U kunt hier uw schenkingsovereenkomst downloaden. U vraagt dan bij ons een transactienummer aan.

Bedrijven

Doneert u als bedrijf, dan is de gift voor u onder voorwaarden aftrekbaar in de aangifte vennootschapsbelasting. De aftrek is gemaximaliseerd op 50% van de winst en met een maximum van EUR 100.000.

Fiscaal advies

De mate van aftrek van uw donatie of contributie is sterk afhankelijk van persoonlijke omstandigheden. De bovenstaande informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies. Het is belangrijk dat u zich laat adviseren over de fiscale mogelijkheden in uw specifieke situatie. Op verzoek kunnen wij u ook in contact brengen met een adviseur die u over uw specifieke fiscale positie kan adviseren.

Documenten

De bijbehorende verantwoording en een verslag van de uitgeoefende activiteiten vindt u hieronder: