menu

Provinciale Staten

Forum voor Democratie is vertegenwoordigd in de provincies. Onze Statenleden spannen zich dagelijks in om schadelijk kabinetsbeleid te weren uit onze prachtige provincies. Maar ook vormen zij de basis waarop we onze beweging provinciaal gaan uitbouwen.


Maak kennis met FVD in uw provincie!