menu

Overijssel

Overijssel
Remco Roelofs

Remco Roelofs (55 jaar) - Fractievoorzitter

We moeten onze mooie en kleinschalige Overijsselse gemeenschappen koesteren

Remco is ondernemer en Tukker in hart en nieren. Hij is opgegroeid met de uitdrukkingen “Doe maar normaal dan doe je al gek genoeg” en “Ait vedan”; altijd doorgaan. Na een directeursfunctie in het bedrijfsleven werd Remco 17 jaar geleden MKB-ondernemer. Hij staat pal voor vrijheid en zelfbeschikking.

Doortje Gühnen

Doortje Gühnen (29 jaar) - Commissielid

Cultuur is de basis van samenleven, die dienen we te beschermen

Doortje is werkzaam in het sociaal domein. Als jeugdwerker ziet zij de gevolgen van de doorgeslagen bureaucratie en bemoeizucht vanuit de overheid. Dit wil zij een halt toeroepen. Daarnaast is Doortje als Twentse vrouw ook bekend met het leven in een diaspora. Vanuit die hoedanigheid betreedt zij nu de provinciale politiek. Zij zet zich in voor fijn samenleven in Overijssel.

Annelies Strikkers

Annelies Strikkers (35 jaar) - Fractiemedewerker

De burger hoort de overheid te controleren en niet andersom.

Annelies is ondernemer en geboren en getogen in de mooie Hanzestad Kampen. Ze is de laatste jaren een zichtbare stem in het publieke debat, waar ze zich uitsprak tegen de vrijheidsbeperkende coronamaatregelen en het disfunctioneren van de media. Onder het motto: “Als je er wat van vindt, dan moet je er wat aan doen”, wil ze niet langer vanaf de zijlijn toekijken hoe politici het Nederlands belang niet meer dienen, maar hier écht wat aan doen.

Erny Bergman

Erny Bergman (50 jaar) - Commissielid

Ik wil het gezegd hebben! Niet alleen aan de keukentafel, maar ook aan de bestuurderstafel.

Erny is melkveehoudster. Ze is lokaal bestuurlijk actief en volgt de plattelandsontwikkelingen op de voet. Ze wil de tunnelvisie omtrent RES, stikstof en andere zaken doorbreken, hiaten bespreekbaar maken en bewoners weer inspraak geven, want zij bezitten de kennis en de creativiteit.

Ria Baars

Ria Baars (53 jaar) - Fractiemedewerker

FVD is voor mij de enige partij die aan de goede kant staat.

Ria heeft jarenlang bij het UWV gewerkt als jongerencoach. Sinds de coronatijd zet zij zich vooral in voor FVD. Zij vindt het belangrijk dat wij vanuit een eerlijke overheid worden bestuurd. Hier wil zij graag een bijdrage aan leveren. Ze merkt dat hoewel FVD nog weinig zetels heeft, wij wel degelijk een positieve invloed hebben. FVD benoemt zaken waar andere partijen het mee eens zijn, maar vaak nog niet durven uit te spreken. Zij ziet FVD-ers dan ook als de pioniers in de politiek.

Bedankt voor uw stem op FVD!

Wat FVD Overijssel wil

  • Niet meewerken aan nieuwe vergunningen voor AZC’s en de bestaande vergunningen intrekken
  • Geen onteigening van onze boeren
  • Geen Noordtak van de Betuwelijn; het behoud van het ons boerenlandschap gaat voor
  • Macht terug naar de burger: bindende referenda
Verkiezingsprogramma

Bekijk het hele FVD-verkiezingsprogramma

Download het hele programma in PDF of lees het hierboven per standpunt.

Socials

E-mailadres