menu

Waterschappen

FVD is vertegenwoordigd in het waterschap, waar we ons dagelijks inzetten voor cruciale doelen. FVD wil geen inmenging van de Europese Unie in onze lokale aangelegenheden, zodat onze autonomie in het waterschap terugkeert. Een van de belangrijkste taken is ons verzet tegen het klimaatbeleid. We willen ervoor zorgen dat onze gemeenschap niet wordt belemmerd door overmatige regelgeving. FVD maakt zich hard voor de waterveiligheid voor onze inwoners en daarmee het onderhoud en de verbetering van dijken. Daarnaast streven we naar de beschikbaarheid van voldoende schoon oppervlaktewater, wat niet alleen de levenskwaliteit bevordert, maar ook het behoud van ons milieu ondersteunt. Tot slot houden we ons bezig met het beheer en onderhoud van plattelandswegen, wat de mobiliteit van onze inwoners garandeert. Op deze manier draagt FVD actief bij aan het welzijn en de veiligheid van onze lokale gemeenschap binnen ons waterschap.


Maak kennis met FVD in uw waterschap!