menu

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Theo Kwakman

Theo Kwakman (51 jaar) - Fractievoorzitter

Kerntaken van het waterschap zijn water beheren, water keren en water zuiveren!

Theo Kwakman is Algemeen Bestuurslid van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Hij is hiernaast werkzaam als timmerman, vader van 3 kinderen en zijn ‘’thuishaven’’ is Volendam. Samen met FVD is de inzet het uitvoeren van de kerntaken van het waterschap. Wij gaan geen klimaatbeleid voeren als waterschap, dat is geen kerntaak. Wij willen geen inmenging van de E.U. in de waterschappen.

Wat FVD Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil

  • Geen klimaatbeleid uitvoeren
  • Geen inmenging van de EU
  • Dijken: we beschermen inwoners tegen overstromingen
  • Water: we zorgen voor voldoende en schoon oppervlaktewater
  • Wegen: we beheren en onderhouden plattelandswegen.