menu

Noord-Holland

Noord-Holland
Johan Dessing

Johan Dessing (58 jaar) - Fractievoorzitter

Zorg voor een goed bereikbaar Noord-Holland.

Johan Dessing is fractievoorzitter in de Eerste Kamer en in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Hij is al 30 jaar werkzaam als luchtverkeersleider in de verkeerstoren van Schiphol. In zijn vrije tijd wandelt hij graag in de Noord-Hollandse natuur. Dessings specialiteiten zijn Infrastructuur en ruimtelijke ordening. Geen geld naar CO2- en stikstofreductie agenda’s, een stop op meer windturbines en zonneparken, woningen bouwen voor Nederlanders, provinciale focus op de kerntaak, vervanging en onderhoud van wegen en de aanleg A8-A9 zijn speerpunten van Dessing.

Ralf Dekker

Ralf Dekker (67 jaar) - Statenlid

Veel politici debatteren voor de bühne.

Ralf Dekker studeerde geologie en daarna bedrijfskunde. Hij werd werkzaam in de consultancy en het bankwezen en werd uiteindelijk lid van de Raad van Bestuur van de Rabobank. In 2011 werd Dekker voorzitter van De Groene Rekenkamer, een klimaat- en milieukritische stichting. In 2019 werd hij statenlid voor FVD in Noord-Holland. Dekker heeft 2 kinderen en woont in Amsterdam. Ieder jaar fietst hij de Mont Ventoux op (en af).

Rebecca de Knegt

Rebecca de Knegt (34 jaar) - Commissielid

FVD is de enige échte boerenpartij.

Rebecca de Knegt is opgegroeid in Castricum en studeerde bestuurskunde en rechten. Ze werkt als jurist en hekelt de alsmaar toenemende regulering en de opgelegde energietransitie. Als het aan haar ligt, is de provincie geen dociel uitvoeringsorgaan van het Rijk, maar een autonome bestuurslaag waar de Provinciale Staten het beleid bepalen

Claire Middelkoop

Claire Middelkoop (22 jaar) - Commissielid

FVD is de enige partij met de politieke en maatschappelijke visie om het culturele verval van Nederland tegen te gaan.

Claire Middelkoop is student politicologie en rechtsgeleerdheid. Naast haar studie is ze bestuurslid bij JFVD en werkt ze voor FVD in de Amsterdamse gemeenteraad. Hoewel ze is opgegroeid in Dordrecht woont ze nu al enkele jaren in het mooie Noord-Holland. In haar vrije tijd reist ze graag, luistert ze veel naar klassieke muziek en doet ze aan fotografie.

Hans van de Breevaart

Hans van de Breevaart (52 jaar) - Fractiemedewerker

FVD is de enige partij in Nederland die ziet dat de huidige politiek, vooralsnog gesteund door een meerderheid van de kiezers, een utopie nastreeft.

Hans ondersteunt de Noord-Holandse fractie als beleidsmedewerker en werkt tevens voor het Renaissance Instituut waar hij onderzoek doet en scholingsaanbod ontwikkelt. Hij staat voor een Nederland dat zich laat inspireren door de joods-christelijke wortels van onze beschaving.

Jan Floris van der Knoop

Jan Floris van der Knoop (46 jaar) - Fractiemedewerker

Goed burgerschap en realisme moeten terug de samenleving in.

Functies in hospitality en de thuiszorg hebben ertoe geleid dat Floris goed met alle lagen van de samenleving kan omgaan. Zijn enthousiasme en optimisme hebben een positieve invloed op zijn directe omgeving. Door het steeds maar managen van problemen ziet Floris de verzorgingsstaat onder druk staan. Met FVD wil hij de problemen écht oplossen.

Bedankt voor uw stem op FVD!

Wat FVD Noord-Holland wil

  • Macht terug naar de burger: bindende referenda
  • Nooit meer vrijheidsbeperkende maatregelen en QR
  • Veiligheid waarborgen: nooit op verzoek van de landelijke politiek een AZC openen
  • Lagere energierekening; niet van het gas af
Verkiezingsprogramma

Bekijk het hele FVD-verkiezingsprogramma

Download het hele programma in PDF of lees het hierboven per standpunt.

Socials

E-mailadres