menu

Limburg

Limburg
Ruby Driessen

Ruby Driessen (33 jaar) - Fractievoorzitter

De uitdijende overheid moet een halt toegeroepen worden

Ruby zet zich voor een tweede periode in als Fractievoorzitter van FVD Limburg en is daardoor een ervaren vertegenwoordiger van de Limburgse burger. In zijn vrije tijd houdt hij van lezen, goed eten, reizen en is hij vaak op het water te vinden - het goede leven waar onze prachtige provincie zich uitstekend voor leent.

Gijs Heldens

Gijs Heldens (29 jaar) - Commissielid

Om de beste uitkomst te bereiken in een discussie, moet alles gezegd kunnen worden

Gijs is al een aantal jaar werkzaam in de agrarische sector als onafhankelijk verkoper. In zijn vrije tijd houdt hij van voetballen en schaken. Gijs vindt de vrijheid van de burger erg belangrijk en maakt een vuist tegen de bemoeizuchtige overheid die zich blijft bemoeien met zaken waar de gemiddelde burger prima zelf over kan beslissen.

Bram Nab

Bram Nab (29 jaar) - Fractiemedewerker

Er moet ruimte geboden worden aan het individu zodat deze een meerwaarde kan zijn voor de gemeenschap.

Sinds maart 2022 is Bram fractievoorzitter van FVD Maastricht. Daarnaast is hij beleidsmedewerker bij de Limburgse FVD-fractie. Bram maakt zich zorgen over de alsmaar toenemende bevoegdheden die de overheid zich toe-eigent. In zijn vrije tijd leest hij graag en onderneemt hij leuke dingen met familie en vrienden.

Bedankt voor uw stem op FVD!

Wat FVD Limburg wil

  • Niet meewerken aan nieuwe vergunningen voor AZC’s en de bestaande vergunningen intrekken
  • Provincie moet niet opdraaien voor de kosten van Rijksbeleid
  • Geen onteigening van onze boeren
  • Een provinciaal initiërend en bindend referendum invoeren
Verkiezingsprogramma

Bekijk het hele FVD-verkiezingsprogramma

Download het hele programma in PDF of lees het hierboven per standpunt.

Socials

E-mailadres