menu

Onderwijs

Onderwijs
 • Hogere lonen, kleinere klassen en minder papierwerk
 • Basisbeurs verhogen en pechgeneratie passend compenseren
 • Nederlands behouden en herstellen als voertaal in het onderwijs
 • Bijzonder onderwijs behouden

Goed onderwijs is essentieel voor de toekomst van ons land. Daarom gaat FVD voor een drastische verbetering van het onderwijs. Docenten worden beter opgeleid en gaan beter verdienen. Ook kinderen uit kansarme milieus moeten via goed, algemeen toegankelijk onderwijs de mogelijkheid krijgen het beste uit zichzelf te halen.

Daarnaast willen we schaalverkleining. Kleinere klassen in het lager en middelbaar onderwijs. Er komt meer onderscheid tussen theoretisch en praktisch ingestelde leerlingen. Dat is wat ons betreft geen kwestie van ‘beter’ of ‘slechter’. Daarom stoppen we ook met de aanduiding en ‘hoog’ en ‘laag’ opgeleid. De samenleving heeft behoefte aan allerlei typen mensen en het ene is niet ‘hoger’ dan het andere.

Wij willen een sterk Nederland, een Nederland met uitmuntende wetenschap, vrije wetenschap en grensverleggende uitvindingen.

Op de universiteiten maken toelatingseisen een einde aan de massaliteit doordat alleen écht gemotiveerde studenten een plek krijgen. Meer waardering voor het vak van docent, maar ook de vaststelling die daarbij hoort: leerkracht zijn is eigenlijk geen parttime functie. We bieden een flinke salariële bonus voor fulltimers.

Wij willen:

 • Bijzonder onderwijs (artikel 23 Grondwet) behouden. Om hun identiteit te bewaren, mogen scholen in het bijzonder onderwijs hun aannamebeleid blijven baseren op religieuze achtergrond.
 • Passend Onderwijs begrenzen; meer investeren in Speciaal Onderwijs. Kinderen met lichamelijke of mentale beperkingen moeten niet gedwongen in een gewone klas blijven zitten. Kinderen die niet mee kunnen komen moeten thuis onderwijs krijgen of naar speciale scholen.
 • Differentiatie op niveau behouden. Géén socialistische middenschool experimenten. Bescherming categorale gymnasia.
 • Meer aandacht voor praktijkles en ambacht in het MBO.
 • Topniveau als ambitie. Meer aandacht voor excellerende leerlingen.
 • Investeren in grensverleggend, fundamenteel onderzoek.
 • Colleges van universiteiten zoveel mogelijk gratis online beschikbaar stellen.
 • Verhoging van de basisbeurs, geïndexeerd op de inflatie sinds afschaffing; gepaste compensatie voor de generatie die hiervoor niet in aanmerking is gekomen.
 • De OV-kaart voor studenten zowel in het weekend als doordeweeks geldig maken.
 • Stoppen met het betalen van scholen en universiteiten op basis van het aantal mensen dat een diploma haalt (output-financiering). Want daarmee ontstaat een prikkel om kwaliteitseisen naar beneden bij te stellen.
 • Cultuur- en muziekeducatie een vaste plek geven in het curriculum.
 • Meer fulltime leraren en betere salariëring.
 • Nederlands behouden en waar nodig herstellen als voertaal in het onderwijs.
 • Liefst fulltime leraren.. De voertaal in het onderwijs blijft het Nederlands.. Scholen dienen te beschikken over goede, ruime en gezonde huisvesting, waarin het prettig werken is voor leerlingen en personeel.