Onderwijs

Onderwijs
 • Hogere lonen, kleinere klassen en minder papierwerk
 • Herinvoering basisbeurs
 • Behoud bijzonder onderwijs

Voor de toekomst van ons land is goed onderwijs essentieel. Daarom gaat FVD voor een drastische verbetering van het onderwijs. Docenten worden beter opgeleid en gaan beter verdienen. Ook kinderen uit kansarme milieus moeten via goed, algemeen toegankelijk onderwijs de mogelijkheid krijgen het beste uit zichzelf te halen.

Daarnaast willen we schaalverkleining. Kleinere klassen in lager en middelbaar onderwijs. Er komt meer onderscheid tussen theoretisch en praktisch ingestelde leerlingen. Dat is wat ons betreft geen kwestie van ‘beter’ of ‘slechter’. Daarom stoppen we ook met de aanduidingen ‘hoog’ en ‘laag’ opgeleid. De samenleving heeft behoefte aan allerlei typen mensen en het ene is niet ‘hoger’ dan het andere.

Wij willen een sterk Nederland, een Nederland met uitmuntende wetenschap, vrije wetenschap en grensverleggende uitvindingen.

Op de universiteiten maken toelatingseisen een einde aan de massaliteit doordat alleen écht gemotiveerde studenten een plek krijgen. Meer waardering voor het vak van docent, maar ook de vaststelling die daarbij hoort: leerkracht zijn is eigenlijk geen parttimefunctie. We bieden een flinke salariële bonus voor fulltimers.

FVD wil:

 1. Meer aanzien van het vak door betere salariëring, kleinere klassen, minder papierwerk en meer autonomie.
 2. Behoud bijzonder onderwijs (art. 23). Om hun identiteit te bewaren, mogen scholen in het bijzonder onderwijs hun aannamebeleid blijven baseren op religieuze achtergrond.
 3. Begrenzen Passend Onderwijs; meer investeren in Speciaal Onderwijs. Kinderen met lichamelijke of mentale beperkingen moeten niet gedwongen in een gewone klas blijven zitten. Kinderen die niet mee kunnen komen moeten thuis onderwijs krijgen of naar speciale scholen.
 4. Behoud van differentiatie op niveau. Géén socialistische middenschoolexperimenten. Bescherming categorale gymnasia.
 5. Meer aandacht voor praktijkles en ambacht in het MBO.
 6. Topniveau als ambitie. Meer aandacht voor excellerende leerlingen.
 7. Investeren in grensverleggend, fundamenteel onderzoek.
 8. Colleges van universiteiten zoveel mogelijk gratis online beschikbaar.
 9. Herinvoering basisbeurs; gepaste compensatie voor generatie die hiervoor niet in aanmerking is gekomen.
 10. De OV-kaart voor studenten wordt zowel in het weekend als doordeweeks geldig en blijft geldig zolang de student ingeschreven staat.
 11. Stoppen met het betalen van scholen en universiteiten op basis van het aantal mensen dat een diploma haalt (output-financiering). Want daarmee ontstaat een prikkel om kwaliteitseisen naar beneden bij te stellen.
 12. Cultuur- en muziekeducatie krijgen een vaste plek in het curriculum.
 13. Liefst fulltime leraren.
 14. De voertaal in het onderwijs blijft het Nederlands.
 15. Scholen dienen te beschikken over goede, ruime en gezonde huisvesting, waarin het prettig werken is voor leerlingen en personeel.