menu

Privacy & digitalisering

Privacy & digitalisering
 • Intrekken Sleepwet, dataverzameling vanuit overheid beperken
 • Digital Services Act terugdraaien
 • Anonimiteit op het internet onvoorwaardelijk waarborgen
 • Regelgeving rondom crypto currency versoepelen

Privacy zien wij als ‘hoeksteen’ van een vrije samenleving. De Nederlandse grondwet waarborgt via het recht op briefgeheim (artikel 13 Grondwet) dat iedere burger zonder toezicht van overheidswege en zonder (zelf)censuur vertrouwelijk met anderen kan communiceren. Dit recht zou wat ons betreft óók moeten gelden voor digitale communicatie tussen burgers.

Digitalisering heeft het mogelijk gemaakt om enorme hoeveelheden privacygevoelige informatie te vergaren en op te slaan. Daardoor wordt het steeds moeilijker om het ‘recht op vergetelheid’ te laten gelden. Big Tech-bedrijven verkopen grote hoeveelheden persoonlijke data door aan commerciële partijen of statelijke actoren. Het beveiligen van deze informatie en beperken van doorverkoop is veel te slecht gewaarborgd.

Daarnaast heeft de Nederlandse overheid haar formele en informele bevoegdheden om burgers af te luisteren en online te volgen significant vergroot, onder andere via de invoering van de zogeheten Sleepwet - ondanks het feit dat de Nederlandse bevolking zich hier in een referendum tegen heeft uitgesproken. FVD wil de uitslag van het referendum over de Sleepwet respecteren en die wet intrekken.

Daarnaast zijn we tegen een Digital ID die via de Europese Unie aan ons wordt opgedrongen. In het kielzog daarvan wordt nu ook gesproken over het registreren van de biometrische data van internetgebruikers. Dit zou het IP-adres moeten vervangen, waarmee anonimiteit op het internet een onmogelijkheid wordt. Wij beschouwen de mogelijkheid om in anonimiteit kennis te vergaren en te delen als essentieel onderdeel van een vrije samenleving en we zijn om die reden eveneens tegen dergelijke voorstellen.

Wij willen:

 • De Sleepwet intrekken.
 • De Digital Services Act terugdraaien.
 • Dataverzameling vanuit de overheid beperken. Mogelijkheid bieden aan burgers om hun eigen data-dossier op te vragen.
 • Mensen de mogelijkheid geven om geen statisch ip-adres te nemen.
 • De absurde en nutteloze cookiewet afschaffen evenals de verplichte meldingen daaromtrent.
 • Anonimiteit op het internet als onvoorwaardelijk uitgangspunt waarborgen.
 • Versoepeling regelgeving met betrekking tot crypto currency.