(Digitale) euro

(Digitale) euro
  • Nederland uit de euro en een eigen munt herintroduceren
  • Nooit akkoord gaan met een CBDC/digitale euro
  • Geldtransfers naar het Zuiden stoppen

Eén munt, maar verschillende economieën, landen en culturen? Dat werkt niet. Om regeringen en banken in Zuid-Europa overeind te houden, drukt de Europese Centrale Bank vele miljarden bij. Als neveneffect verdampen de Nederlandse pensioenen. In de zomer van 2020 ging premier Rutte daar bovenop nog akkoord met honderden miljarden aan nieuwe steunpakketten voor Zuid-Europa. En dat zal alleen maar toenemen. Dit moet stoppen: de euro is niet houdbaar. Liever ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Als tussenfase richting de onvermijdelijke Nexit kan Nederland eisen dat lidmaatschap van de EU ook mogelijk wordt zónder deel te blijven nemen aan de euro. De euro wordt zodoende een optie, geen verplichting.

Dan is er nog de digitale euro, een project dat langzaam maar zeker steeds meer gestalte krijgt. De gevolgen een digitale, programmeerbare munt zijn gigantisch. De overheid krijgt hiermee inzicht in alles wat we kopen en verkopen, oftewel: in bijna alles wat we doen en laten. Het is een stap verder richting een samenleving waarin controle de norm is en privacy verleden tijd. Om te weten waar zo’n samenleving in kan uitmonden, hoeven we slechts te kijken naar China. Een schrikbeeld.

FVD is van mening dat de noodzaak van een digitale euro volledig ontbreekt. De argumenten die worden aangewend voor de invoering, misschien wel de meest ingrijpende herziening van ons financiële systeem ooit, zijn vaag. De negatieve gevolgen echter, zijn glashelder. We zullen onder geen enkele voorwaarde akkoord gaan met een digitale euro of een vergelijkbare CBDC.

FVD wil:

  1. Nederland uit de euro. We voeren weer een eigen munt in en treden uit de schuldenunie.
  2. Eisen dat lidmaatschap van de Unie ook mogelijk blijft zonder deelname aan de euro, zodat landen als Polen en Slovenië niet gedwongen worden om de dramatische munt in te voeren.
  3. Zolang Nederland nog in de euro zit: nooit akkoord gaan met (nog meer) welvaartsoverdracht.
  4. Nooit akkoord gaan met een CBDC (Central Bank Digital Currency)/digitale euro.