FVD Homepagina

Het standpunt van FVD over

Bitcoin & cryptovaluta

Forum voor Democratie (FVD) volgt de opkomst van Bitcoin en andere cryptovaluta met grote interesse. Onze partij koestert veel sympathie voor initiatieven die erop gericht zijn om de wereld vrijer te maken en de macht van overheden en centrale banken terug te dringen.

De kritiek die Satoshi Nakamoto - de anonieme grondlegger van Bitcoin - heeft op het financiële systeem is in onze ogen terecht. Banken hebben te veel macht verworven en vervullen daarmee een te dominante positie in onze maatschappij.

Wij geloven in de potentie van crypto om onze economie te democratiseren en burgers meer financiële autonomie te geven. Bitcoin opent de deur naar nieuwe vormen van economische interactie die minder of helemaal niet meer afhankelijk zijn van traditionele financiële structuren. Dit juichen wij toe.

Lees meer

Wij willen:

  • Financiële vrijheid en zelfbeschikking als uitgangspunt: zo min mogelijk regelgeving en belasting t.a.v. crypto.
  • KYC-procedures tot een minimum beperken.
  • Crypto als wettig betaalmiddel.
  • De mogelijkheid van een bitcoinstandaard verkennen.
  • Nooit instemmen met een CBDC.

Steun onze campagne en doneer crypto met Forum Pay!

Bitcoin of andere cryptocurrency