menu

Sociale voorzieningen

Sociale voorzieningen
 • Rechtvaardiger belastingstelsel: (meer) werken moet altijd lonen
 • Voorkomen van problematische schuldenlasten bij mensen in armoede
 • Beperken toegang sociale voorzieningen voor asielzoekers en immigranten

De beste remedie tegen armoede is werk. Een inkomen zorgt voor zelfredzaamheid, de mogelijkheid een toekomst op te bouwen en het stelt mensen in staat eigen keuzes te maken. Daar waar mensen niet in staat zijn om zélf voor een duurzaam en betrouwbaar inkomen te zorgen, wil Forum voor Democratie voorkómen dat mensen buiten de boot vallen. Wij zijn solidair met Nederlanders die het écht nodig hebben; maar streng voor hen die misbruik maken van onze solidariteit.

De bijstandsuitkering moet een vangnet zijn – geen hangmat. Sommige uitkeringen zijn nu te royaal. Door alle toeslagen en uitkeringen is het inkomen van mensen die niet werken soms hoger dan het inkomen van mensen die wel werken. Bovendien kan het in ons huidige belasting- en toeslagenstelsel nadelig zijn om te gaan werken. Deze armoedeval houdt mensen in uitkeringen. Forum voor Democratie vindt dat (meer) werken altijd moet lonen. De beste manier om dat te bereiken is de belasting op arbeid te verlagen, bijvoorbeeld met een hoge belastingvrije voet (zie paragraaf economie).

Wij zijn voor zelfredzaamheid, maar ook voor het voorkómen van een problematische schuldenlast bij mensen in armoede of een (zeer) beperkt inkomen. Wanneer mensen in de bijstand niet zelfredzaam zijn, is broninhouding van woninglasten, nutsvoorzieningen en de zorgverzekering een optie. Er moet een betere koppeling zijn tussen inkomsten, kredietwaardigheid en schuld om te zorgen dat schulden niet eeuwig kunnen oplopen door woekerrentes of boetebedingen.

Toegang tot sociale zekerheid voor immigranten moet sterk worden beperkt. Sociale rechten zijn geen kadootje voor wie binnenkomt, maar worden stap-voor-stap opgebouwd. Door bij te dragen, te werken en te integreren. Door duurzaam onderdeel te zijn van Nederland, kan men deze rechten verwerven.

Wij willen:

 • Grondige vereenvoudiging belastingen-, toeslagen en premiestelsel.
 • Rechtvaardiger belastingstelsel: (meer) werken moet altijd lonen.
 • Voorkomen van problematische schuldenlasten bij mensen in armoede.
 • Omzetting kinderbijslag in forse kindgebonden aftrekpost van de inkomstenbelasting, die pas in werking treedt boven de belastingvrije voet.
 • Een strenge controle op sociale fraude.
 • Beperken toegang sociale voorzieningen voor asielzoekers en immigranten.
 • Geen uitkeringen en (kinder)toeslagen voor mensen die in het buitenland verblijven.
 • Soevereiniteit: tegen elke vorm van sociale zekerheid op EU-niveau.