Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken
  • Nederlandse belang altijd voorop stellen
  • Ruime asielmogelijkheden voor Afrikaner boeren
  • Normaliseren van de verhoudingen met Rusland

In de buitenlandse politiek bestaan geen vrienden of vijanden. Slechts belangen die nu eens tegengesteld, dan weer overlappend kunnen zijn. Dit vraagt om beleid waarin soevereiniteit en het Nederlandse belang voorop staan.

Van de bijna 200 landen op de wereld kwalificeert de Economist Intelligence Unit (2019) er slechts 22 als 'full democracy'. Dat mogen we nooit vergeten als we gezag toedichten aan internationale organisaties of 'internationaal recht'. In dat licht past het om de geopolitieke verhoudingen zoals die ons zijn overgeleverd kritisch te blijven bezien. Een grote strategische uitdaging is bijvoorbeeld het intomen van China. De handelsrelatie met China is asymmetrisch; de kans op spionage van gevoelige data groot.

De politiek van regime change in het Midden-Oosten heeft funest uitgepakt. Mede met behulp van westerse landen is de situatie voor de lokale bevolking dikwijls verergerd. Maar ook Europa kreeg te maken met de bittere consequenties van de instabiele situatie aldaar, zoals een enorme toestroom van asielzoekers en een verhoogde terreurdreiging.

Wij willen ons buiten onze landsgrens terughoudend opstellen. We heffen de wijsvinger niet. En we willen dat het ministerie van Buitenlandse Zaken stopt met het subsidiëren van ngo’s die actie voeren tegen de Staat der Nederlanden of die anderszins in binnenland of buitenland (links-)activistisch opereren.

Nederland stopt dan ook met het najagen van 'progressieve' doelen in Midden- en Oost-Europa. Deze initiatieven druisen vaak volledig in tegen de wens van de meerderheid van de lokale bevolking en ondermijnen niet zelden het werk van regeringen die democratisch zijn gekozen. Goede samenwerking tussen de onafhankelijke natiestaten van Europa vereist respect voor de verschillen die er tussen onze landen bestaan. Die verschillen mogen blijven bestaan. En wij willen culturele diplomatie naar Frans model: vertaalde Nederlandse literatuur als relatiegeschenken op ambassades, documentaires over onze geschiedenis internationaal ondertitelen en online zetten.

FVD wil:

  1. In ons buitenlandbeleid staat het Nederlandse belang altijd voorop.
  2. Nauwe samenwerking met de ons omringende (deel)staten.
  3. Extra aandacht voor, en goed contact met (afstammelingen van) geëmigreerde Nederlanders in Canada, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland.
  4. Ruime asielmogelijkheden voor Afrikaner boeren. In de Nederlandse betrekkingen met Zuid-Afrika worden de rechten en de veiligheid van Afrikaners topprioriteit.
  5. Normaliseren van de verhoudingen met Rusland.
  6. Steun voor de positie van de Christenen in het Midden-Oosten.