menu

Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken
  • Nederlands belang altijd voorop stellen
  • Verhoudingen met Rusland normaliseren en sancties opheffen
  • Nederlandse betrokkenheid bij internationale organisaties (EVRM, WEF, WHO, NAVO) herzien

In de buitenlandse politiek bestaan geen vrienden of vijanden. Slechts belangen die nu eens tegengesteld, dan weer overlappend kunnen zijn. Dit vraagt om beleid waarin onze soevereiniteit en het Nederlands belang voorop staan.

De politiek van regime change in het Midden-Oosten heeft funest uitgepakt. Mede dankzij westerse landen is de situatie voor de lokale bevolking dikwijls verergerd. Maar ook Europa kreeg te maken met de bittere consequenties van de instabiele situatie aldaar, zoals een enorme toestroom van asielzoekers en een verhoogde terreurdreiging.

Wij willen ons buiten onze landsgrens terughoudend opstellen. We heffen de wijsvinger niet. En we willen dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken stopt met het subsidiëren van NGO’s die actie voeren tegen de Staat der Nederlanden of die anderszins in binnenland of buitenland (links-)activistisch opereren.

Nederland stopt dan ook met het najagen van ‘progressieve’ doelen in Midden- en Oost-Europa. Deze initiatieven druisen vaak volledig in tegen de wens van de meerderheid van de lokale bevolking en ondermijnen niet zelden het werk van regeringen die democratisch zijn gekozen. Goede samenwerking tussen de onafhankelijke natiestaten van Europa vereist respect voor de verschillen die er tussen onze landen bestaan. Die verschillen mogen blijven bestaan.

Wij zijn voorstander van een ‘multipolaire’ wereldorde en gaan op zoek naar mogelijkheden voor Nederland om de banden met de BRICS-landen te versterken.

Wij willen:

  • Het Nederlands belang altijd voorop stellen in het buitenlandbeleid.
  • Nauwe samenwerking met de ons omringende (deel)staten.
  • Extra aandacht voor, en goed contact met (afstammelingen van) geëmigreerde Nederlanders in Canada, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Australië en Nieuw- Zeeland.
  • Normalisering van de verhoudingen met Rusland en opheffen sancties.
  • Steun voor de positie van de Christenen in het Midden-Oosten.
  • Betrokkenheid van Nederland bij internationale organisaties (EVRM, WEF, WHO, NAVO) herzien.
  • Opzeggen van het Verdrag inzake Antarctica (1959).