menu

Dierenwelzijn & natuurbeheer

Dierenwelzijn & natuurbeheer
  • Natuurbeleid o.b.v. reële toestand natuur i.p.v. modelmatige kritische depositiewaarden voor stikstof
  • Bestaande natuur koesteren, geen bomenkap en andere destructieve 'herstelmaatregelen'
  • Mishandeling en verwaarlozing van dieren strenger straffen
  • Vee beschermen tegen de wolf

Wij koesteren de Nederlandse natuur. Erin vertoeven is goed voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Goed beheren en verzorgen op een verstandige manier is cruciaal.

Landgoedeigenaren stellen per definitie alles in het werk om hun landgoed in goede staat te houden. Onze jagers zien er zorgvuldig op toe dat enkel overtollig wild wordt geschoten. Ten slotte steunen we particuliere verenigingen die zich inzetten voor het behoud van mooie stukjes onbebouwd Nederland, mits deze de ondernemers in de directe omgeving niet tot beperkingen dwingen.

Bosbeheer kan daarnaast heel goed aan particulieren worden overgelaten. We vragen daarbij wel de huidige terreinbeheerders om hun gebieden meer open te stellen voor bezoekers en dagrecreanten. De massale bomenkap die we de laatste jaren zien, hoofdzakelijk voor het verstoken in biomassacentrales en in het kader van ‘natuurherstel’, moet stoppen. In plaats daarvan planten we juist méér bomen.

Het is een teken van beschaving dat we goed omgaan met de dieren in onze leefomgeving. Dierenleed moet vanzelfsprekend worden tegengegaan, dierproeven waar mogelijk ingeperkt en de natuurlijke leefomgeving van dieren moet zoveel mogelijk worden beschermd.

Op dierenmishandeling moet strenger worden gehandhaafd. De maximale gevangenisstraf voor het (ernstig) mishandelen of verwaarlozen van een dier moet worden verhoogd van drie naar vijf jaar. Dierenbeulen krijgen een levenslang verbod op het houden van dieren. Het fokken van dieren met erfelijke aandoeningen, zoals doorgefokte honden, moet voortvarend en effectiever worden aangepakt. Dieren die leven in omheind gebied, zoals de Oostvaardersplassen, laten verhongeren, is niet aanvaardbaar.

De wolf, inmiddels teruggekeerd in ons land, past slecht bij het hedendaagse cultuurlandschap van Nederland en richt flinke schade aan bij veehoudende boeren. Dat is onwenselijk. De bescherming van vee verdient de voorkeur boven het gedogen van de wolf.

Wij willen:

  • Steun voor de boeren.
  • Natuurbeleid op basis van de reële, empirisch waargenomen toestand van onze natuur; niet op basis van modelmatige kritische depositiewaarden voor stikstof.
  • De bestaande natuur koesteren en beschermen, geen bomenkap en andere destructieve maatregelen voor ‘natuurherstel’ en biomassa, maar aanplant bomen stimuleren.
  • Meer natuurgebieden openstellen voor bezoekers en dagrecreanten.
  • Ondersteuning van private inspanningen op gebied van natuurbehoud.
  • Strenger straffen voor ernstige mishandeling / verwaarlozing van dieren.