Wonen

 • Voorrang voor Nederlanders i.p.v. voor statushouders/asielzoekers
 • Immigratiestop om de bevolkingsgroei/woningvraag af te remmen
 • Geen overdrachtsbelasting voor starters

In 2022 bedroeg het woningtekort 400.000 woningen. De prijzen van huizen zijn sinds 1970 twee keer zo hard gestegen als het modale inkomen. De huurprijzen zijn in tien jaar tijd met ruim 26% gestegen. De markt is uit balans geraakt doordat de vraag naar woningen is gestegen maar het aanbod niet is meegegroeid.

De problemen op de woningmarkt zijn het directe gevolg van jarenlang verkeerd beleid: massale immigratie, peperduur klimaatbeleid en verdergaande Europese eenmaking hebben wachttijden gecreëerd, woningbouw bemoeilijkt en beleggingen in vastgoed en steeds hogere hypotheken gestimuleerd. Daarom is er nu sprake van een wooncrisis en moeten snel meer woningen worden gebouwd. Maar op de lange termijn is dat niet genoeg. Het is niet wenselijk dat ons hele land wordt volgebouwd en dat kostbare natuur en landbouwgrond wordt opgegeven ten behoeve van de alsmaar voortgaande immigratie. FVD wil de immigratie inperken en actieve remigratie bevorderen, waardoor er woningen vrijkomen. Zonder onzinnig klimaat- en energiebeleid worden woningen weer betaalbaar. En als we eindelijk uit de dramatische euromunt zijn gestapt, komt er weer een realistische rente. Zo willen wij dit gigantische probleem gaan aanpakken.

Daarnaast willen we kijken naar de bouwstijl. De onovertroffen schoonheid van onze Europese stedenbouw laten we niet verkwanselen door modernistische architecten en ideologieën. We zijn voor generatiewoningen om het contact tussen ouderen en jongeren te versterken. Generatiewoningen pakken een aantal prangende maatschappelijke problemen gecombineerd aan: pensioenproblematiek, sociale uitsluiting door huidig ouderenbeleid, huisvesting jonge gezinnen, kinderopvang, toename sociale en effectieve veiligheid, daling van zorgkosten. We willen maximaal 30% sociale huurwoningen op het totale huuraanbod, zeker in grote steden. En dat nieuwe sociale huurwoningen kleinschalig worden gebouwd, met aandacht voor de schoonheid en de menselijke maat. Bij voorkeur in geringe aantallen in aanvulling op reguliere koop- en huurwoningen.

FVD wil:

 1. Snel nieuwe woningen bouwen, met name in het middensegment.
 2. Maximaal 30% sociale huurwoningen, aandacht voor kleinschalige bouw en inpassing.
 3. Private bouwprojecten moeten niet gedwongen worden om een verplicht percentage sociale woningbouw te realiseren.
 4. Aparte minister voor woningbouw en oplossen woningnood.
 5. Vereenvoudigen transformeren woningen (splitsen) en ombouw kantoorpanden.
 6. Stoppen verdelen statushouders/asielzoekers over gemeenten en voorrang op woningen.
 7. Geen overdrachtsbelasting voor starters.
 8. Studieschuld mag nooit worden meegerekend met hypotheekaanvraag. Afschaffen ‘Eigenwoningforfait’ bij volledige aflossing hypotheek (terugkeer wet Hillen).
 9. Afschaffen villataks.
 10. Generatiewoningen om sociale cohesie te stimuleren.
 11. Stimuleren van eigenwoningbezit, door corporaties aan te sporen aan huurders te verkopen.
 12. Stoppen met onnodige duurzaamheidseisen die de prijzen opdrijven. Ook stoppen met subsidies voor “verduurzaming”, die uiteindelijk alsnog moeten worden opgebracht door de belastingbetaler.
 13. Geen verhoging OZB om gemeentelijke tekorten te dichten. Huiseigenaren hoeven de kosten van de desastreuze decentralisaties van Rutte niet te dragen.
 14. Geen verdere afbouw hypotheekrenteaftrek. Vindt die toch plaats, dan moeten huiseigenaren worden gecompenseerd.
 15. De overheid mag huiseigenaren niet dwingen zonnepanelen op hun dak te zetten.
 16. Bij nieuwbouwprojecten mogen gemeenten voorrang geven aan mensen die in die gemeente geworteld zijn.