menu

Wonen

 • Voorrang voor Nederlanders i.p.v. voor statushouders en asielzoekers
 • Immigratiestop om bevolkingsgroei/woningvraag te remmen
 • Eigen woning nooit in box 3 plaatsen of op andere wijze belasten
 • Stoppen met onnodige (gesubsidieerde) verduurzaming die de prijzen opdrijft

In 2023 bedraagt het woningtekort 390.000 woningen. De gemiddelde verkoopprijs van huizen is sinds 1990 ruim 500% gestegen, terwijl het modale inkomen slechts met 50% is toegenomen. Gemiddeld betaalden Nederlanders in 1990 19% van hun inkomen aan huur, inmiddels is dit gestegen tot gemiddeld 30% en in de praktijk loopt het vaak op tot ruim 40%. De markt is uit balans geraakt doordat de vraag naar woningen is gestegen maar het aanbod niet is meegegroeid.

De problemen op de woningmarkt zijn het directe gevolg van jarenlang verkeerd beleid: massale immigratie, klimaatbeleid, stikstofregels en het bijdrukken van geld door de ECB hebben - tezamen - een ontwrichting teweeg gebracht van de normale vraag-en-aanbod situatie.

Op korte termijn moeten nu snel meer woningen worden gebouwd. Maar op de lange termijn is dat niet genoeg. Het is niet wenselijk dat ons hele land wordt volgebouwd en dat kostbare natuur en landbouwgrond wordt opgegeven ten behoeve van de alsmaar voortgaande immigratie. FVD wil de immigratie daarom inperken en remigratie actief bevorderen, waardoor woningen vrijkomen.

Ook willen we de mogelijkheid onderzoeken om generatiewoningen te bouwen waarin het contact tussen ouderen en jongeren kan worden versterkt. Generatiewoningen pakken een aantal prangende maatschappelijke problemen gecombineerd aan: pensioenproblematiek, sociale uitsluiting door huidig ouderenbeleid, huisvesting jonge gezinnen, kinderopvang, toename sociale en effectieve veiligheid, daling van zorgkosten.

We willen minder sociale huurwoningen op het totale huuraanbod, zeker in grote steden.

Daarnaast willen we kijken naar bouwstijl. De onovertroffen schoonheid van onze Europese stedenbouw laten we niet verkwanselen door modernistische architecten en ideologieën. Ook nieuwe sociale huurwoningen moeten kleinschalig worden gebouwd, met aandacht voor de schoonheid en de menselijke maat.

Wij willen:

 • Snel nieuwe woningen bouwen, met name in het middensegment.
 • Maximaal 10% sociale huurwoningen, aandacht voor kleinschalige bouw en inpassing.
 • Private bouwprojecten moeten niet gedwongen worden om een verplicht percentage sociale woningbouw te realiseren.
 • Vereenvoudigen transformeren woningen (splitsen) en ombouw kantoorpanden.
 • Stoppen verdelen statushouders en asielzoekers over gemeenten en voorrang op woningen.
 • Studieschuld mag nooit worden meegerekend met hypotheekaanvraag. Afschaffen ‘Eigenwoningforfait’ bij volledige aflossing hypotheek (terugkeer wet Hillen).
 • Generatiewoningen om sociale cohesie te stimuleren.
 • Stimuleren van eigenwoningbezit, door corporaties aan te sporen aan huurders te verkopen.
 • De eigen woning nooit in box 3 plaatsen of op andere wijze belasten.
 • Stoppen met onnodige duurzaamheidseisen die de prijzen opdrijven. Ook stoppen met subsidies voor “verduurzaming”, die uiteindelijk alsnog moeten worden opgebracht door de belastingbetaler.
 • Geen verhoging OZB om gemeentelijke tekorten te dichten. Huiseigenaren hoeven de kosten van de desastreuze decentralisaties van Rutte niet te dragen.
 • Geen verdere afbouw hypotheekrenteaftrek. Vindt dat toch plaats, dan moeten huiseigenaren worden gecompenseerd.
 • De overheid mag huiseigenaren niet dwingen zonnepanelen op hun dak te zetten.
 • Eigenaren van woningen of stukken grond moeten zoveel mogelijk vrijheid hebben m.b.t. de invulling en het gebruik van hun eigendom.
 • Bij nieuwbouwprojecten mogen gemeenten voorrang geven aan mensen die in die gemeente geworteld zijn.