menu

MKB

MKB
 • Volop ruimte voor ondernemers
 • Verbeteren arbeidsrecht
 • Verlagen belasting
 • Invoeren coronacompensatieregeling

Gevestigde partijen luisteren te veel naar de multinationals en de grote lobby’s – niet naar de MKB'ers en ZZP’ers. Het MKB wordt onevenredig zwaar getroffen door regulering.

Terwijl deze sector het hart vormt van onze economie: het MKB zorgt voor innovatie en creëert 70% van de werkgelegenheid. Dikwijls gaat het hierbij om familiebedrijven. Fiscale maatregelen zijn daarom geboden om hun stabiliteit te verzekeren - zoals het afschaffen van de erf- en schenkbelastingen en het handhaven van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR).

Ook pakt te starre ontslagbescherming ongunstig uit voor het MKB. MKB- ondernemingen beschikken dikwijls niet over een HR-afdeling. Om een gelijk speelveld te creëren met multinationals is het van belang dat de overheid MKB-bedrijven niet overlaadt met regels en administratieve lasten.

Ook zijn strengere douanecontroles nodig op producten die niet aan onze standaarden voldoen en uit lagelonenlanden komen waarmee Nederlandse bedrijven onmogelijk kunnen concurreren. Globalistische giganten als Amazon mogen Nederlandse MKB-bedrijven niet wegconcurreren. Het is in het Nederlands belang dat deze internetbedrijven een eerlijker belastingtarief betalen.

Wij willen:

 • Versoepelen ontslagrecht MKB, zodat ondernemers meer mensen aannemen.
 • Vereenvoudigen en versimpelen van de reïntegratieverplichting voor werkgevers.
 • Doorbetalingsverplichting bij ziekte van werknemers verkorten van twee naar één jaar.
 • Minder bureaucratie MKB: voor iedere nieuwe wet of regel, minstens vijf anderen afschaffen.
 • Afschaffen verplichte bijdragen aan Buma Stemra, Reprorecht en jaarlijkse KvK-registratie, deze zijn door technologische ontwikkelingen achterhaald.
 • Gelijk speelveld creëren, optreden tegen oneerlijke concurrentie vanuit het buitenland.
 • Staatssecretaris voor het MKB die werkt aan minder regeldruk, oplossingen en verbeteringen.
 • Goede bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor familiebedrijven.
 • Verhogen van de hoge VPB grens naar 1 miljoen euro.
 • Invoering van een coronacompensatieregeling voor ernstig gedupeerde MKB-bedrijven.