menu

Medialandschap

 • Ingrijpende sanering budgetten NPO
 • Onafhankelijke Raad van Toezicht aanstellen
 • Ruim baan voor nieuwe omroepen zoals ON!, geen politieke inmenging op inhoud programma's
 • Beschermingswet invoeren om controle van (buitenlandse) investeerders op medialandschap te bestrijden

Forum voor Democratie constateert grote vooringenomenheid in de publieke media. Een stuitende eenzijdigheid domineert, gekoppeld aan groot gebrek aan oprechte nieuwsgierigheid. De onderwerpkeuze, gasten en voorkeuren van steeds dezelfde presentatoren zorgen voor steeds hetzelfde narratief.

Wij juichen de komst van nieuwe omroepen zoals ON! daarom toe. Ook vinden we het problematisch dat kranten en commerciële omroepen in handen zijn van een beperkt aantal grote investeerders. Wanneer dit buitenlandse investeerders zijn wordt het probleem zo mogelijk nog groter.

We geloven daarom in beschermingswetgeving voor het decentraal én nationaal houden (of maken) van ons kranten- en omroepenlandschap. Daarnaast stellen we grondige sanering voor van de publieke omroep met het oog op naleving van de mediawet waarin wordt bepaald dat de NPO tot doel heeft ‘een breed en divers publiek te voorzien van informatie.’

Wij willen:

 • Ingrijpende sanering van de budgetten van de publieke omroep.
 • Partijlidmaatschappen bestuursleden, presentatoren en netmanagers NPO openbaar.
 • Onderzoek naar onafhankelijkheid van de NPO Ombudsman.
 • Onafhankelijke Raad van Toezicht voor de NPO.
 • Twee publieke tv-zenders met focus op informatie, taal, cultuur, geschiedenis en documentaires.
 • Geen LGBT+ propaganda op de publieke omroep.
 • Ruim baan voor nieuwe omroepen, zoals ON! Geen politieke inmenging op inhoud programma's.
 • Beschermingswet om (buitenlandse) investeerders geen controle te laten hebben over onze kranten en commerciële zenders.