Eerstelijnszorg

Eerstelijnszorg
  • Laagdrempelige preventie-spreekuren bij de huisarts
  • Landelijke financiering en organisatie van jeugdzorg
  • Eigen risico verlagen naar 200 euro

Onze huisartsenzorg behoort tot de beste ter wereld. Toch spelen ook bij huisartsen al jaren ernstige problemen die maar niet worden aangepakt. Vroeger kende de huisarts de hele familie. Het was altijd dezelfde persoon en er ontstond een lange termijn artspatiënt relatie. Dat gaf vertrouwen. In bijna elke huisartsenpraktijk zijn tegenwoordig “waarnemers” in dienst. Dit zijn ZZP-huisartsen die gedurende een korte periode invallen. Bijna 40% van alle huisartsen is inmiddels waarnemer. Deze huisartsen kennen de patiënten niet, ze bouwen geen behandelrelatie op en leveren kortdurende zorg. Daarnaast mag een huisarts slechts 10 minuten per consult declareren. Dit forceert de huisarts om haastige beslissingen te maken en schaadt de arts-patiëntrelatie. Het leidt bovendien tot onnodige overdiagnostiek en het vaker voorschrijven van onnodige medicatie. Zorgverzekeraars weigeren de extra 5 minuten te vergoeden ondanks het feit dat hier voldoende onderzoek naar is gedaan. Wij gaan dat aanpakken.

De Jeugdzorg en GGZ gaan gebukt onder veel problemen, zoals toename van bureaucratie, minder aanbod en een toename van wachtlijsten. Ook is er sprake van verschillen in toegankelijkheid en rechtsongelijkheid. Doordat de situatie bij gemeenten kwalitatief zo verschillend is, is de patiënt overgeleverd aan willekeur. Verscheidene instanties verkeren in zwaar weer en leveren dientengevolge onvoldoende passende zorg. Patiënten worden hier de dupe van. Daarom willen wij weer landelijke financiering en organisatie van de jeugdzorg en de GGZ.

De GGZ kampt ook met lange wachtlijsten en grote personeelstekorten. De zorg voor de meest complexe patiënten is vaak moeilijk te organiseren. GGZ-medewerkers raken overspoeld met administratieve taken zoals de minutenregistratie. De Wet Verplichte GGZ, die begin 2020 ondanks protesten vanuit de beroepsvereniging is ingevoerd, bevordert bureaucratie en verhoogt de werkdruk. Binnen grote GGZ instellingen wordt die werkdruk verder verhoogd door ernstig ziekte patiënten en weinig ervaren invloed op het beleid. Medewerkers haken af of vallen uit en dat vergroot de al lange wachtlijsten.

De zorg moet toegankelijk én betaalbaar blijven. Daarom wil Forum voor Democratie het eigen risico naar 200 euro per jaar verlagen.

FVD wil:

  1. Stabiele arts-patiënt relaties in huisartsenpraktijken, met voldoende tijd voor de patiënt.
  2. Laagdrempelige preventie-spreekuren bij de huisarts.
  3. Primair voorschrijven van generieke middelen om medicijnkosten te drukken.
  4. Landelijke financiering en organisatie van jeugdzorg.
  5. Een kortetermijnoplossing voor de lange wachtlijsten bij ernstige psychiatrische problematiek.
  6. Verlaging van het eigen risico naar 200 euro.