menu

Eerstelijnszorg

Eerstelijnszorg
  • Laagdrempelige preventie-spreekuren bij de huisarts
  • Grondige herziening jeugdzorgstelsel, met name de (gedwongen) uithuisplaatsingen van kinderen
  • Eigen risico verlagen naar 200 euro

Onze huisartsenzorg behoort tot de beste ter wereld. Toch spelen ook bij huisartsen al jaren ernstige problemen die maar niet worden aangepakt.

Vroeger kende de huisarts de hele familie. Het was altijd dezelfde persoon en er ontstond een langetermijn arts-patiëntrelatie. In bijna elke huisartsenpraktijk zijn tegenwoordig echter ‘waarnemers’ in dienst. Dit zijn ZZP-huisartsen die gedurende een korte periode invallen. Bijna 40% van alle huisartsen is inmiddels waarnemer. Deze huisartsen kennen de patiënten niet, ze bouwen geen behandelrelatie op en leveren kortdurende zorg.

Daarnaast mag een huisarts slechts 10 minuten per consult declareren. Dit dwingt de huisarts om haastige beslissingen te maken en het schaadt de arts-patiënt-relatie. Het leidt bovendien tot onnodige overdiagnostiek en het vaker voorschrijven van onnodige medicatie. Zorgverzekeraars weigeren de extra 5 minuten te vergoeden ondanks het feit dat hier voldoende onderzoek naar is gedaan. Wij gaan dat aanpakken.

De Jeugdzorg en GGZ gaan gebukt onder veel problemen, zoals toename van bureaucratie, minder aanbod en een toename van wachtlijsten. De situatie verschilt ook enorm per gemeente. Verscheidene instanties verkeren in zwaar weer en leveren onvoldoende passende zorg. Wij willen landelijke financiering en organisatie van de jeugdzorg en de GGZ. Tegelijkertijd gaan we de jeugdzorg fundamenteel herzien, met name waar het de financiële prikkels en de uithuisplaatsingen betreft.

De GGZ kampt ook met lange wachtlijsten en grote personeelstekorten. De zorg voor de meest complexe patiënten is vaak moeilijk te organiseren. GGZ-medewerkers raken overspoeld met administratieve taken zoals de minutenregistratie. De Wet Verplichte GGZ, die begin 2020 ondanks protesten vanuit de beroepsvereniging is ingevoerd, bevordert bureaucratie en verhoogt de werkdruk. Medewerkers haken af of vallen uit en dat vergroot de al lange wachtlijsten.

Wij willen:

  • Stabiele arts-patiënt relaties in huisartsenpraktijken, met voldoende tijd voor de patiënt.
  • Laagdrempelige preventie-spreekuren bij de huisarts.
  • Primair voorschrijven van generieke middelen om medicijnkosten te drukken.
  • Grondige herziening van het gehele jeugdzorgstelsel en in het bijzonder de (gedwongen) uithuisplaatsingen van kinderen.
  • Een kortetermijnoplossing voor de lange wachtlijsten bij ernstige psychiatrische problematiek.
  • Verlaging van het eigen risico naar 200 euro.
  • Stoppen met betuttelingsbeleid vanuit de overheid: steun voor Preventieakkoord intrekken. Mensen moeten zelf beslissen hoe ze willen leven.