menu

Basis- & voortgezet onderwijs

Basis- & voortgezet onderwijs
 • Kleinschaliger onderwijs, aanzien en beloning van leerkrachten omhoog
 • Minder administratie en meer eigen verantwoordelijkheid en vrijheid voor goed onderwijs bij de leerkracht
 • Onderzoek naar nefaste gevolgen digitalisering op leerprestaties

Goed basisonderwijs - waarin kinderen de fundamenten van taal, rekenen en sociale omgang meekrijgen - is essentieel voor een gezonde samenleving. De balans is te veel op het sociale element komen te liggen en te weinig op kennisoverdracht. Dat moet hersteld worden.

Klassen zijn momenteel veel te groot. Het gevolg hiervan is dat leerlingen te weinig aandacht krijgen en leerlingen op elk niveau onvoldoende uitgedaagd worden. Hetzelfde geldt voor middelbare scholen. De schoolbesturen zijn te groot, scholen te massaal en klassen te vol voor individuele aandacht.

FVD vindt dat de leerkracht meer professionele ruimte en vertrouwen moet krijgen en daarbij meer eigen verantwoordelijkheid voor goed onderwijs dient te krijgen. Als aanzien en beloning van leerkrachten omhoog gaat, de groepen kleiner worden, de werkdruk daalt en het passend onderwijs zoveel mogelijk wordt vervangen door speciaal onderwijs, wordt het beroep van leerkracht weer een stuk aantrekkelijker waardoor er meer instroom plaatsvindt en het lerarentekort opgelost kan worden.

Wij willen:

 • Kleinere klassen: maximaal 23 leerlingen per bevoegde leerkracht.
 • Nadruk terug op rekenen, taal, geschiedenis, aardrijkskunde en sport.
 • Meer eigen verantwoordelijkheid en vrijheid voor goed onderwijs bij de leerkracht.
 • Inzetten op kwaliteit door betere selectie van docenten.
 • Hogere beloning voor de leerkrachten.
 • Minder administratieve rompslomp voor docenten zodat ze zich bezig kunnen houden met hun vak.
 • Passend Onderwijs begrenzen; meer investeren in Speciaal Onderwijs. Kinderen met lichamelijke of mentale beperkingen moeten niet gedwongen in een gewone klas blijven zitten. Kinderen die niet mee kunnen komen moeten thuis onderwijs krijgen of naar speciale scholen.
 • De minimum bruto oppervlakte per leerling verhogen zodat leerlingen voldoende fysieke ruimte op school hebben om zich te ontwikkelen.
 • Kleinschaliger onderwijs: middelbare scholen met minder scholieren en eigen schoolbesturen.
 • Keuzevrijheid voor scholen om extra vakken aan te bieden behouden en verruimen.
 • Onderzoek naar nefaste gevolgen digitalisering op leerprestaties.
 • Bevordering van traditioneel onderwijs op basis van ‘directe instructie’: de leraar legt uit en de leerling luistert.