menu

Gezondheidszorg

Gezondheidszorg
 • Vrije artsenkeuze en openbaren uitkomsten van zorg
 • Minder bureaucratie, kwaliteit weer leidend
 • Concurrerende arbeidsvoorwaarden om de zorg aantrekkelijk te maken voor werknemers
 • Gesloten ziekenhuizen weer openen

De afgelopen jaren is de ziekenhuiszorg gebukt gegaan onder toenemende regelgeving en een drang naar efficiëntie. Zorgverzekeraars zijn op de stoel van de zorgprofessionals gaan zitten in hun ijver om de kosten in de hand te houden. De patiënt moet weer leidend worden in de zorg. Voor de ziekenhuiszorg betekent dit onder andere dat de patiënt vrije artsenkeuze moet hebben. Daarnaast moet de patiënt veel beter geïnformeerd worden om een goede keuze te kunnen maken. Maar het belangrijkste is naar ons idee het verminderen van bureaucratie door ‘ontregel de zorg’ en het afschaffen van de vinkjescultuur.

In plaats van zorg aan patiënten, besteden zorgverleners te veel tijd aan administratie en bureaucratische beslommeringen. Dit vergroot het tekort aan handen aan het bed. De bureaucratie in ziekenhuizen moet verminderd worden door het afschaffen van de 3500 indicatoren die jaarlijks worden bijgehouden voor de zorgverzekeraar en de inspectie. De ziekenhuis-accreditaties en de jaarlijkse onderhandeling van ziekenhuis en zorgverzekeraar over aantal en prijs per behandeling moeten worden afgeschaft. Zo verminderen de kosten en neemt het aantal uren dat besteed wordt aan het geven van zorg toe. Wel moeten belangrijke uitkomsten van zorg bijgehouden worden per afdeling en behandeling, en ook de patiënttevredenheid moet worden gemeten, en publiek inzichtelijk zijn voor de patiënt.

Kwaliteit moet weer lonend worden door meer behandelruimte voor goede prestaties. Een afdeling met goede resultaten moet kunnen groeien ten koste van afdelingen met achterblijvende resultaten. De invloed van de zorgverzekeraar wordt beperkt: dus geen selectieve zorginkoop door de verzekeraar en de jaarlijkse rituele onderhandelingen over aantal en prijs van behandelingen worden beëindigd. Er komen vaste tarieven per behandeling. De huidige verantwoording van de ziekenhuizen aan de zorgverzekeraar en de inspectie komt daarmee te vervallen: het ziekenhuis en de zorgverleners leggen verantwoordelijkheid af voor hun handelen aan de patiënt.

De tekorten aan zorgmedewerkers worden voor een groot deel veroorzaakt door slechte arbeidsvoorwaarden. Door meer concurrerende arbeidsvoorwaarden kan de zorg weer aantrekkelijk gemaakt worden voor werknemers. Hieronder valt ook het verbeteren van de CAO’s voor (academische) ziekenhuizen.

Wij willen:

 • De positie van de patiënt versterken door behoud vrije artsenkeuze en inzichtelijk maken van de uitkomsten van lichamelijke onderzoeken.
 • Minder bureaucratie door ‘ontregel de zorg’ en afschaffen van de vinkjescultuur. Kwaliteit wordt hierdoor weer leidend en mensen met lichte klachten, het zij fysiek of psychisch, kunnen hierdoor bovendien sneller terecht.
 • Concurrerende arbeidsvoorwaarden om de zorg weer aantrekkelijk te maken voor werknemers.
 • Kleinschalige medische zorg: maatschappen i.p.v. loondienst, heropenen van regionale ziekenhuizen.
 • Verkennen van de optie tot aandeelhouderschap voor personeel van ziekenhuizen.
 • Gesloten ziekenhuizen weer openen.
 • Structurele salarisverhoging en betere arbeidsvoorwaarden voor verzorgenden en verpleegkundigen.