menu

(Kern)energie & innovatie

(Kern)energie & innovatie
  • Geen CO2-reductiedoelen, doorgaan met gebruik conventionele brandstoffen
  • Aardgasverbod opheffen, ruimhartige compensatie getroffenen Groningen en aardbevingsbestendig maken regio, doorgaan met gaswinning
  • Kernenergie stimuleren
  • Windturbine- en zonneparken ontmantelen

De kwaliteit van leven en de levensverwachting is de afgelopen 150 jaar enorm toegenomen. Dat hebben we te danken aan olie, gas en kolen: fantastische energiebronnen die gelukkig in (zeer) ruime hoeveelheid voorradig zijn. Aangezien wij niet geloven in de hocus-pocus over gevaarlijke klimaatverandering die door deze conventionele brandstoffen zou worden veroorzaakt, is er geen enkele reden het gebruik hiervan af te bouwen.

De plannen om onze woningen van het aardgas af te halen wijzen wij dan ook ten sterkste van de hand. Nederland heeft het beste en meest fijnmazige aardgasnetwerk ter wereld. Het aardgasverbod moet van tafel. Ten aanzien van Groningen geldt dat wij volledige en ruimhartige compensatie willen voor hen die zijn getroffen door aardbevingen. Maar de winning moet worden voortgezet. Daarbij wordt wat ons betreft een aanzienlijk deel van de aardgasbaten gebruikt om direct in de regio te herinvesteren. Daarbovenop wil Forum voor Democratie dat Groningers een aandeel krijgen in de NAM en jaarlijks een deel van de winst op de gasbaten krijgen uitgekeerd.

FVD wil ook inzetten op onderzoek naar gesmoltenzoutreactoren. Dit is een vorm van kernenergie waarbij thorium (in plaats van uranium) als brandstof wordt gebruikt. Deze nieuwe vorm van kernenergie biedt vele voordelen en één daarvan is dat er nauwelijks afval overblijft.

Nederland kan met deze innovatieve techniek koploper zijn in de wereld. De NRG in Petten is de enige locatie ter wereld waar proeven gedaan kunnen worden en daar is inmiddels ook veel kennis aanwezig. Deze koppositie mogen we nooit uit handen geven.

Wij willen:

  • Stoppen met nastreven van CO2-reductiedoelen bij energieopwekking; doorgaan met gebruik conventionele brandstoffen.
  • Huishoudens en ondernemers niet opzadelen met stijgende energiekosten vanwege absurde 'duurzaamheidseisen'.
  • Het aardgasverbod per direct opheffen. Ruimhartige compensatie getroffenen in Groningen, doorgaan met gaswinning.
  • Kernenergie stimuleren door middel van scheppen goede langetermijnrandvoorwaarden; inzetten op bouw van twee nieuwe kernreactoren. Investeren in onderzoek naar gesmoltenzoutreactoren (thorium).
  • Het besluit tot sluiting van onze hypermoderne kolencentrales terugdraaien.
  • Windmolenparken en zonneparken ontmantelen, niet alleen om zo kostbare landbouw-, natuur- en bouwgrond te herwinnen maar ook om het esthetisch aanzicht van ons mooie Nederlandse landschap te herstellen.