HBO en Universiteit

HBO en Universiteit
  • Meer inzetten op Nederlands onderwijs
  • Geen 'cancel culture', 'diversity officers' of 'safe spaces'
  • De leenstelsel generatie rechtvaardig compenseren

Universiteiten zijn ooit bedoeld als kleinschalig onderwijs, gericht op leidinggevende posities in de wetenschap of de nationale bestuurlijketop. De extreme internationalisering van de universiteiten, waardoor een mix van Nederlandse en Duitse studenten psychologie les krijgen in matig Engels, gedreven door niets dan financiële overwegingen - onder het mom van ideële - heeft het niveau van de studenten, de docenten en de papers en scripties sterk doen dalen. Daarbij leren Nederlandse studenten zichzelf niet meer te verwoorden in het Nederlands op een hoog niveau. Gevolg: een Nederlands dat beneden de maat is én een Engels dat dat ook is.

Daarbij: de Nederlandse cultuur raakt zo steeds meer vergeten.

Universiteiten krijgen betaald per afgestudeerde student, dus hoe meer studenten afstuderen, hoe meer universiteiten kunnen verdienen. Geld dat meestal wordt geherinvesteerd in het bouwen van moderne gebouwen - zoals de Uithof in Utrecht of Roeterseiland in Amsterdam - die weinig inspirerend zijn en vooral lijken te moeten bijdragen aan de ‘status’ van de Raad van Bestuur. De massale toestroom van studenten heeft onvermijdelijk een nivellering tot gevolg. Een universiteitsdiploma is daardoor steeds minder waard.

Het kernelement kennis opdoen omwille van kennis en zo een elite opleiden raakt steeds meer op de achtergrond. Universiteiten zijn bedrijven geworden, op zoek naar de meeste winst.

Tot slot: universiteiten zijn een vrije ruimte waar je je geest kunt scherpen. Door de politisering, moralisering én nivellering is dat steeds minder het geval. Activisme is steeds aanweziger. Studenten krijgen steeds minder ruimte om spannende ideeën te onderzoeken of te ontwikkelen. En als een student dat wel doet, verlangen andere studenten dat ze daar niet mee geconfronteerd hoeven te worden: safe spaces. Als er ergens een plek is waar de vrijheid van meningsuiting tot in de meest verregaande consequenties gehandhaafd moet worden, is het wel de universiteit.

FVD is van mening dat universiteiten weer terug moeten naar hun kern waarin het onderwijs centraal staat voor studenten die graag uitgedaagd willen worden.

FVD wil:

  1. Meer inzetten op Nederlands onderwijs, zodat Nederlands behouden blijft als academische taal.
  2. De doorgeschoten internationalisering stoppen; terughoudendheid bij het werven van internationale studenten naar Nederland.
  3. De leenstelselgeneratie rechtvaardig compenseren door invoering van de basisbeurs met terugwerkende kracht.
  4. Strengere toelatingseisen voor studenten.
  5. Universiteiten zijn opleidingsinstituten, geen bedrijven: minder inzetten op vastgoedportefeuilles en winst maken, maar aandacht richten op het geven van onderwijs.
  6. Geen ‘cancel culture’, ‘diversity officers’ of ‘safe spaces’ op universiteiten.
  7. Stoppen met het betalen van scholen en universiteiten op basis van het aantal mensen dat een diploma haalt (output-financiering). Want daarmee stimuleert de overheid de daling van het niveau van het onderwijs.