menu

HBO en Universiteit

HBO en Universiteit
 • De Nederlandse taal als voertaal behouden en herstellen
 • Instroom internationale studenten beperken, voorrang op woningen voor Nederlandse studenten i.p.v. internationale studenten
 • Geen 'cancel culture', 'diversity officers' of 'safe spaces'

Universiteiten (en conservatoria) zijn bedoeld voor een select aantal mensen die uitzonderlijke capaciteiten, interesse, en toewijding hebben - en die vervolgens onderzoek, optredens, publicaties en leidinggevende posities op zich kunnen nemen. De doelstelling dat meer dan de helft van de bevolking een academische studie zou moeten afronden, laten we om die reden varen.

De internationalisering en massalisering van de universiteiten heeft het niveau sterk doen dalen. Nederlandse, Duitse, Franse en Spaanse studenten krijgen les in matig Engels - wat ongetwijfeld goed is voor de gezelligheid, maar geen noemenswaardige bijdrage levert aan het academisch niveau. Nederlandse studenten zijn onze taal niet machtig en leren daardoor niet om zich in het Nederlands te verwoorden op hoog niveau. Gevolg: een Nederlands dat beneden de maat is én een Engels dat beneden de maat is. Daarbij: de Nederlandse cultuur raakt zo steeds meer vergeten.

Universiteiten krijgen betaald per afgestudeerde student, dus hoe meer studenten afstuderen, hoe meer universiteiten kunnen verdienen. Geld dat meestal wordt geherinvesteerd in het bouwen van moderne gebouwen - zoals de Uithof in Utrecht of Roeterseiland in Amsterdam - die weinig inspirerend zijn en vooral lijken te moeten bijdragen aan de status van de Raad van Bestuur. De massale toestroom van studenten heeft onvermijdelijk een nivellering tot gevolg. Een universiteitsdiploma is daardoor steeds minder waard. Het kernelement (kennis opdoen omwille van kennis) en het vormen van een elite raakt steeds meer op de achtergrond. Universiteiten zijn bedrijven geworden, op zoek naar de meeste winst.

Tot slot: universiteiten zijn een vrije ruimte waar je je geest kunt scherpen. Door de politisering, moralisering en nivellering is dat steeds minder het geval. Activisme is steeds duidelijker aanwezig. Studenten krijgen minder ruimte om spannende ideeën te onderzoeken en te ontwikkelen. Wanneer een student dat wel doet, verlangen andere studenten dat ze daar niet mee geconfronteerd hoeven te worden: safe spaces. Als er ergens een plek is waar de vrijheid van meningsuiting in meest ruime zin gehandhaafd moet worden, is het wel de universiteit.

FVD is van mening dat universiteiten weer terug moeten naar hun kern waarin het onderwijs centraal staat voor studenten die graag uitgedaagd willen worden.

Wij willen:

 • De Nederlandse taal behouden en waar nodig herstellen als voertaal in het wetenschappelijk onderwijs. Enkel uitzonderingen waar dat een specifiek en belangrijk nut heeft.
 • De instroom van internationale studenten beperken. Terughoudendheid bij het werven van internationale studenten naar Nederland.
 • Voorrangsregelingen op woningen voor internationale studenten opheffen en - in lijn met de motie van Ralf Dekker (2023) - woningen juist verschaffen aan Nederlandse studenten.
 • Strengere toelatingseisen voor studenten.
 • Aandacht terug op het geven van onderwijs. Universiteiten zijn opleidingsinstituten, geen bedrijven: minder inzetten op vastgoedportefeuilles en winst maken.
 • Geen ‘cancel culture’, ‘diversity officers’ of ‘safe spaces’ op universiteiten.
 • Stoppen met het betalen van scholen en universiteiten op basis van het aantal mensen dat een diploma haalt (output-financiering). Daarmee stimuleert de overheid immers het verlagen van het niveau van het onderwijs.
 • NWO afschaffen, universiteiten worden weer, zoals vroeger, rechtstreeks gefinancierd vanuit het Rijk voor hun onderzoek en kunnen dus zélf bepalen welke onderzoeksvoorstellen op hun universiteit worden gehonoreerd.