Kunst, cultuur en erfgoed

Kunst, cultuur en erfgoed
 • Bescherming van Nederlands historisch erfgoed
 • Geen hedendaagse normen plakken op historische monumenten
 • Nieuwbouw die past binnen historisch aanzicht

Wij koesteren ons (historisch) erfgoed en onze stedenbouw. De geschiedenis die onze cultuur kent en de verbeelding die daaruit is voortgekomen in de vorm van gebouwen en standbeelden, muziek, literatuur en religie: het is van onschatbare waarde. Dat erfgoed moet dan ook goed beschermd worden. Met oog voor de kijk van onze voorouders op de geschiedenis

Op dit moment subsidieert de Nederlandse overheid segregatie-bevorderende, weg-met-ons projecten; terwijl museumdirecteuren datgene waar we trots op mogen zijn, het mooiste en beste dat het Westen heeft voortgebracht, onderschoffelen. Dat moet veranderen. Wij willen de Europese klassieke muziek en kunst, cultuur en kennis veel meer onderwijzen op scholen en uitdragen in de media; en het gedachtengoed van filosofen ontsluiten voor een breder publiek, bijvoorbeeld via educatieve documentaires.

De afgelopen decennia is gepoogd de Nederlander van zijn geschiedenis te vervreemden en van zijn cultuur los te snijden. Dit moet niet alleen stoppen, het moet worden teruggedraaid. Voor effectief cultuurbeleid hoeft niet meer geld te worden uitgegeven; het huidige budget moet anders en beter worden besteed. En alle gebouwen die door (semi)overheden worden neergezet moeten zo mooi zijn dat iedere Nederlander er trots op kan zijn. Een nieuw Paleis voor de Volksvlijt zouden wij graag zien verschijnen.

Wij willen:

 • Al die mooie dingen die het Westen heeft voortgebracht weer onderwijzen en uitdragen.
 • Stoppen met het subsidiĆ«ren van segregatie.
 • Gratis toegang tot Rijksmusea voor Nederlanders (op vertoon van identiteitsbewijs of paspoort).
 • Subsidies voor conserveren, restaureren en expliciteren.
 • Overheidsgebouwen worden gebouwd in neoklassieke stijl.
 • Het Frysk als Tweede Rijkstaal behouden.
 • Bescherming van Nederlands historisch erfgoed.
 • Geen hedendaagse normen en etiketten plakken op historische monumenten.
 • Heldere restauratie- en subsidieprocedures voor monumenten.
 • Nieuwbouw die past binnen historisch aanzicht.
 • Maatwerk voor behoud historische kerkgebouwen.