menu

Kunst, cultuur & erfgoed

Kunst, cultuur & erfgoed
 • Nederlands historisch erfgoed beschermen
 • Geen hedendaagse normen plakken op historische monumenten
 • Nieuwbouw die past binnen historisch aanzicht

Wij koesteren ons (historisch) erfgoed en onze stedenbouw. Onze geschiedenis, onze cultuur, en de verbeelding die daaruit is voortgekomen in de vorm van gebouwen en standbeelden, muziek, literatuur en religie: het is van onschatbare waarde. Dat erfgoed moet dan ook goed beschermd worden. Met oog voor de kijk van onze voorouders op het leven - niet met de normen en waarden van nu.

Op dit moment subsidieert de Nederlandse overheid weg-met-ons projecten; terwijl museumdirecteuren datgene waar we trots op mogen zijn, het mooiste en beste dat Europa heeft voortgebracht, onderschoffelen. Dat moet veranderen. Wij willen de Europese klassieke muziek en kunst, cultuur en kennis veel meer onderwijzen op scholen en uitdragen in de media; en het gedachtegoed van filosofen ontsluiten voor een breder publiek, bijvoorbeeld via educatieve documentaires.

De afgelopen decennia is de Nederlander van zijn geschiedenis vervreemd en van zijn cultuur losgesneden. Dit moet niet alleen stoppen, het moet worden teruggedraaid. Voor effectief cultuurbeleid hoeft niet meer geld te worden uitgegeven; het huidige budget moet anders en beter worden besteed. En alle gebouwen die door (semi-)overheden worden neergezet moeten zo mooi zijn dat iedere Nederlander er trots op kan zijn. Een nieuw Paleis voor de Volksvlijt zouden wij graag zien verschijnen.

Voorts willen wij culturele diplomatie naar Frans model: vertaalde Nederlandse literatuur als relatiegeschenken op ambassades en documentaires over onze geschiedenis internationaal ondertitelen en online zetten.

Wij willen:

 • Al die mooie dingen die Europa heeft voortgebracht weer onderwijzen en uitdragen.
 • Gratis toegang tot Rijksmusea voor Nederlanders (op vertoon van identiteitsbewijs of paspoort).
 • Subsidies voor conserveren, restaureren en expliciteren van erfgoed.
 • Het Frysk als Tweede Rijkstaal behouden.
 • Bescherming van Nederlands historisch erfgoed.
 • Geen hedendaagse normen en etiketten plakken op historische monumenten.
 • Heldere restauratie- en subsidieprocedures voor monumenten.
 • Nieuwbouw die past binnen historisch aanzicht.
 • Maatwerk voor behoud historische kerkgebouwen.
 • Soepele regels voor moderniseren monumenten (zoals het plaatsen van dubbel glas), zolang het aangezicht niet verandert.