menu

Big Tech

Big Tech
  • Geen censuur van niet-strafbare uitingen op social media, invoeren anti-censuurwet
  • Ruime mogelijkheden voor alternatieve platforms
  • Factcheck meldingen niet meer toestaan, tenzij community driven

De opkomst van het internet in de tweede helft van de jaren ’90 werd gekenmerkt door een geest van vrijheid. Alles was mogelijk, alles was gratis en iedereen had toegang. De pioniers van het ‘vrije internet’ hadden een libertarische vrijplaats voor ogen, waar zonder hiërarchie en formele instituties alles met alles-en-iedereen verbonden was en vrije informatieuitwisseling tussen burgers kon plaatsvinden.

In de VS werd in die jaren ‘Section 230’ aangenomen. Hiermee werd bepaald dat internet-service providers weliswaar juridisch niet konden worden aangesproken op de inhoud van hetgeen er op hun platform werd gezet door gebruikers (ze werden dus niet als ‘publishers’ beschouwd); maar waarin ze wél werden gestimuleerd om eigen standaarden te ontwikkelen en te onderhouden om ‘schadelijke’ content op hun platformen te weren.

Sindsdien zijn social media enorm gegroeid en hebben ze miljoenen - zo niet miljarden - dagelijkse gebruikers. Inmiddels is het bereik en belang van deze platformen echter zo groot, dat zij een boodschapper, commercieel of anderszins, kunnen maken of breken. Het opstellen van concurrerende platforms is bijna onmogelijk.

Maar social media-platformen zijn door hun semi-monopoliepositie niet zomaar meer private aanbieders, maar onderdeel van de publieke ruimte. Daarom is censuur er ongepast. Als een uiting niet wettelijk strafbaar is, mogen Big Tech-bedrijven die uiting voortaan niet langer verwijderen en de plaatser ervan niet straffen. Zo voorkomen we dat de vrijheid van meningsuiting en de bandbreedte van het publieke debat oneigenlijk worden ingeperkt.

Wij willen:

  • Geen censuur van niet-strafbare uitingen op social media. Big Tech-bedrijven mogen alleen strafbare uitingen modereren. Forum voor Democratie komt met een ‘anti-censuurwet’ waarmee dit uitgangspunt ook in wetgeving wordt verankerd.
  • Adequate beroepsmogelijkheden voor content-aanbieders die door deze platforms geweerd en/of benadeeld worden qua zichtbaarheid en/of ‘monetization’-mogelijkheden.
  • Ruime mogelijkheden voor alternatieve platforms.
  • Factcheck meldingen niet meer toestaan zolang deze niet community driven zijn.