menu

ZZP

ZZP
  • Geen dwang om aan verplichte (pensioen)verzekeringen deel te nemen
  • Optreden tegen goedkope arbeid uit het buitenland
  • Wet DBA onmiddellijk afschaffen, fiscale regelgeving vereenvoudigen

Nederland telt ruim 1,7 miljoen ZZP- ers. Deze groep is essentieel voor onze economie en samenleving. Maar het werken wordt hen niet makkelijk gemaakt. De Wet DBA heeft ervoor gezorgd dat veel ZZP’ers zonder werk zitten. De dreiging van boetes en naheffingen heeft opdrachtgevers massaal afgeschrikt om met ZZP’ers in zee te gaan.

De huidige wetgeving moet zodanig worden aangepast dat ZZP’ers met vertrouwen kunnen doen waar ze goed in zijn. Forum voor Democratie wil de belastingvrije voet fors verhogen zodat veel ZZP’ers meteen ook met minder administratieve rompslomp geconfronteerd worden.

Zelfstandigen moeten ook niet worden gedwongen om aan verplichte (pensioen)verzekeringen deel te nemen. Keuzevrijheid staat centraal.

Tot slot willen we harder optreden tegen oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. Door het vrij verkeer en de open grenzen binnen de EU is er sprake van “social dumping”. Goedkope arbeid die door mensen uit met name Oost-Europa in Nederland wordt uitgevoerd. Een voorbeeld is de bouw en de transportsector. Al het werk in Nederland moet worden uitgevoerd onder dezelfde voorwaarden en dezelfde condities; en onder hetzelfde belastingregime.

Wij willen:

  • Onmiddellijke afschaffing van de wet DBA en een terugkeer naar een overzichtelijke en effectieve regeling vergelijkbaar met de VAR.
  • Verhogen zelfstandigenaftrek voor ZZP’ers naar 15.000 euro.
  • Vereenvoudigen fiscale regelgeving ZZP’ers door een hogere belastingvrije voet.
  • ZZP’ers niet dwingen om aan verplichte (pensioen)verzekeringen deel te nemen.
  • Optreden tegen goedkope arbeid uit het buitenland (social dumping).