menu

COVID-19

  • Vrijheidswet invoeren: nooit meer lockdowns, vaccinatieplichten en andere mensonterende regels
  • Alle historische QR-data vernietigen
  • Verbod op veilige en beproefde medicijnen als ivermectine en hydroxychloroquine opheffen

Met een wereldwijde IFR van 0,23% is corona ongeveer even gevaarlijk als de gemiddelde seizoensgriep gebleken. Voor mensen onder de 70 jaar zonder onderliggend lijden was de kans om aan corona te overlijden verwaarloosbaar.

Vrijheidsbeperkende maatregelen om de verspreiding van corona tegen te gaan waren niet alleen onnodig, maar ook ineffectief en zelfs zeer schadelijk. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat lockdowns, QR-codes en mondkapjes niet of nauwelijks werken, terwijl ze veel maatschappelijke en economische schade aanrichten.

De mRNA-vaccins doen niet wat ons is beloofd. Ze bieden geen (langdurige) bescherming - omdat het coronavirus continu muteert - en voorkomen niet dat je het virus overdraagt aan een ander. Daarnaast hebben de vaccins uiteenlopende bijwerkingen. FVD stelt de lichamelijke integriteit voorop: iedereen moet vrij zijn om zelf een risicoafweging te maken. Van een directe of indirecte vaccinatieplicht - bijvoorbeeld door mensen toegang tot delen van het sociaalmaatschappelijk leven te ontzeggen - mag geen sprake zijn.

We dienen een Vrijheidswet in die het onmogelijk maakt voor toekomstige regeringen om ooit nog lockdowns, vaccinatieplichten, toegangsbewijzen en andere mensonterende vrijheidsbeperkingen in te stellen.

Wij willen:

  • De invoering van een Vrijheidswet, die het onmogelijk maakt voor toekomstige regeringen om ooit nog lockdowns, vaccinatieplichten, toegangsbewijzen en andere mensonterende vrijheidsbeperkingen in te stellen. Deze wet omvat ook de intrekking van de Pandemiewet.
  • Investeringen in de CoronaCheck-app per direct stopzetten en de doorontwikkeling ervan - tot bijvoorbeeld een voorloper van de digitale identiteit - een halt toeroepen.
  • Alle historische QR-data, die nog steeds worden opgeslagen, vernietigen.
  • Structurele salarisverhoging en betere arbeidsvoorwaarden voor verzorgenden en verpleegkundigen.
  • Het verbod op veilige en beproefde medicijnen zoals ivermectine en hydroxychloroquine, opheffen.