menu

AOW

AOW
  • AOW terug naar 65 jaar, keuzevrijheid om te blijven werken
  • Mensen met fysiek zware beroepen recht op AOW na 40 jaar werken
  • Korten van pensioenen (deels) compenseren door verhogen AOW

In 2040 is 26 procent van de Nederlandse bevolking ouder dan 65. Tegelijkertijd blijken deze ‘ouderen’ steeds vitaler, gezonder, en energieker - terwijl de statische regels van ons land niet altijd ruimte bieden voor die nieuwe werkelijkheid.

Daarom spreken wij liever van ‘verzilvering’ dan van ‘vergrijzing’. Forum voor Democratie wil de keuzevrijheid vergroten voor ouderen om hun leven in te richten zoals zij dat zelf willen. Pensioen en AOW moet een vangnet zijn voor wie daar gebruik van wil maken en behoefte aan heeft - maar geen keurslijf waar iedereen in gedrongen wordt. Wie nog volop wil deelnemen aan het arbeidsproces moet de mogelijkheid krijgen dat ook te doen!

De AOW is in Nederland in 2012 hervormd door de ‘Kunduz-coalitie’. VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie sloten een akkoord om de AOW-leeftijd trapsgewijs te verhogen. In 2015 besloten VVD en PvdA (kabinet Rutte II) die leeftijdsverhoging sneller door te voeren dan oorspronkelijk de bedoeling was. Voor de mensen met fysiek zware beroepen die nu óók op latere leeftijd hun AOW krijgen, is nog steeds geen goede regeling getroffen. Dat is onacceptabel.

Wij willen:

  • De AOW-leeftijd gaat terug naar 65 jaar.
  • AOW-uitkering belastingvrij.
  • Keuzevrijheid en stimuleren ouderen die aan het werk willen blijven.
  • Mensen met fysiek zware beroepen recht op AOW na een arbeidsverleden van 40 jaar.
  • Korten van pensioenen (deels) compenseren door verhoging van de AOW.