menu

Landbouw, veeteelt & visserij

Landbouw, veeteelt & visserij
 • Volledige stikstofbeleid van tafel: kritische depositiewaarden, AERIUS en reductiedoelstellingen schrappen
 • Nooit akkoord gaan met onteigening of 'vrijwillige' uitkoop, behoud van de agrarische sector als uitgangspunt
 • In de EU keihard opkomen voor Nederlandse belangen qua landbouw en visserij

Er is geen stikstofprobleem. Inkrimping van de veestapel is onnodig: boeren kunnen gewoon blijven boeren. Het is nergens voor nodig om onze visserij te decimeren. Ook hoeft de maximumsnelheid niet omlaag en kan de woningbouw worden voortgezet.

Maar door het huidige kabinetsbeleid hangt de toekomst van deze essentiële sectoren aan een zijden draadje. Met de absurde stikstofregels maakt het kabinet boeren het werken onmogelijk. Landonteigening dreigt voor velen. Familiebedrijven staan op omvallen. Dat is een schande en het overheidsbeleid dat hiervoor verantwoordelijk is dient per direct te worden aangepast.

Het Europese visserijbeleid is bovendien zeer nadelig voor onze eigen vissersvloot. De Mediterrane landen zijn bezig om een van onze meest innovatieve sectoren kapot te reguleren, omwille van hun eigen concurrentiepositie op de Europese markt. Zolang Nederland deel uitmaakt van de EU, moet in Brussel veel harder worden opgekomen voor de belangen van onze vissers. Daarnaast moeten goede afspraken worden uitonderhandeld met de Britten over vissen in ons beider territoriale wateren.

Wij willen:

 • Het volledige stikstofbeleid van tafel; kritische depositiewaarden, AERIUS en alle reductiedoelstellingen schrappen.
 • Nooit over gaan tot gedwongen onteigening van boeren. Ook geen ‘vrijwillige’ uitkoop van boeren met belastinggeld; behoud van de agrarische sector als uitgangspunt.
 • Veel meer respect, aandacht en steun voor onze boeren.
 • Meer aandacht voor producten van Nederlandse bodem, verkleinen afstand tussen voedselproductie en consument, kinderen leren waar ons eten vandaan komt.
 • Afrekenen met EU-belemmeringen die innovatie, zoals pulsvisserij, tegenhouden.
 • Stoppen met het gemeenschappelijk visserijbeleid van de EU.
 • Grondgebonden veehouderij stimuleren door vermindering van de regelgeving.
 • In de EU keihard opkomen voor Nederlandse belangen qua landbouw en visserij.
 • Stoppen met rewilding projecten en de natuur openstellen voor recreatie.
 • Geen ‘eiwittransitie’.
 • Het gebruik van insecten in voedsel dient altijd expliciet vermeld te worden.
 • Vegetarisch eten mag niet op een misleidende manier naar dieren verwijzen - dus geen vega kalfsburger maar vega burger.