menu

Buitenlandse handel & ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse handel & ontwikkelingssamenwerking
 • Nederlands belang voorop: 'trade, not aid'
 • Stoppen met ontwikkelingshulp, alleen (eventueel) noodhulp
 • Geen subsidies voor ngo's
 • Sancties opheffen die Nederland (in)direct raken

We zijn voorstander van internationale handel. Van oudsher is Nederland een handelsnatie en het liefst drijven wij handel op een wijze die voor ons zo goedkoop en gemakkelijk mogelijk is. FVD is echter tegen de multilaterale handelsverdragen die worden uitonderhandeld door de Europese Unie, zoals CETA (Canada) en MERCOSUR (Zuid-Amerika). Doordat de EU namens 27 verschillende landen handelsverdragen moet onderhandelen, is de uitkomst voor geen van die 27 landen optimaal. Waar grotere landen als Duitsland en Frankrijk effectiever voor hun belangen opkomen, raken de Nederlandse handelsbelangen ondergesneeuwd.

In de relaties met ontwikkelingslanden heeft Nederland de afgelopen decennia foute keuzes gemaakt. Het staat iedere Nederlander, die begaan is met het lot van mensen in andere landen, vanzelfsprekend vrij om geld over te maken naar bepaalde organisaties; of om daar zelf heen te gaan en aldaar te helpen met het verbeteren van bepaalde omstandigheden. Dat is echter geen taak voor de regering. De Nederlandse regering heeft het eigen land tot beleidsterrein.

Daarom zijn wij ertegen dat Nederland 0,7% van het BNP aan ontwikkelingssamenwerking wil besteden - ook al verklaarden de Verenigde Naties dit onlangs tot norm. Wij begrijpen dat een meerderheid van de lidstaten van de Verenigde Naties graag zien dat een klein aantal rijkere landen hen betalen – zo gaat het in de Europese Unie ook – maar wij zien geen enkele reden voor deze heffing.

Wij willen:

 • Het Nederlands belang voorop: 'trade, not aid'.
 • Multilaterale handelsverdragen opzeggen; aansturen op unilaterale of bilaterale verdragen
 • Stoppen met ontwikkelingshulp en alleen (eventueel) noodhulp verlenen aan getroffen regio's.
 • Geen militaire missies die eigenlijk verkapte ontwikkelingshulp zijn.
 • Stoppen met subsidies aan non-gouvernementele ontwikkelingshulporganisaties.
 • Stoppen met subsidies aan activistische clubs die het regeringsbeleid ondermijnen (zie ook: Aanpak Dikastocratie).
 • Opheffing sancties die Nederland zowel direct als indirect raken - zoals de sancties tegen Rusland.