menu

Europese Unie

Europese Unie
  • Intelligente uittreding uit de Unie (NEXIT)
  • Geen CBDC, voorbereiden Nederlands vertrek uit de euro
  • Toetreden tot de Europese Vrijhandels Alliantie (EFTA)
  • Geen Europese digitale identiteit

Forum voor Democratie is tegenstander van supranationale organisaties, omdat die onze soevereiniteit - en daarmee onze democratie - ondermijnen. Een apart hoofdstuk verdient echter de Europese Unie (EU), die van al deze organisaties de meest invloedrijke is.

De EU is geen vrijhandelszone (zoals velen ten onrechte denken), maar een douane-unie. Daarmee is haar wezen (de EEG) - en niet de add ons die daar sinds 1992 (EU) aan zijn toegevoegd - problematisch. Een vrijhandelszone ziet toe op het vrije verkeer van producten tussen haar lidstaten; een douaneunie stelt criteria op voor de producten binnen haar lidstaten. Door deze controledrift (die is ingebouwd in het wezen van het Europese project) bouwt ze een bureaucratisch moloch op waarmee steeds meer aspecten van ons leven worden gereguleerd.

Zo ontneemt de EU ons land de mogelijkheid om zelf handelsverdragen te sluiten en zelf de productstandaarden te bepalen die in Nederland gelden; zij ontneemt ons de mogelijkheid om onze grenzen te beschermen en ons immigratiebeleid vorm te geven. Ook heeft de EU - via de euro - controle verkregen over onze financiële huishouding, onze rentevoet en inflatie. Op het gebied van landbouw, visserij, privacy, vrijheid van meningsuiting, klimaaten energiebeleid, buitenlandse zaken, onderwijs, mededinging, cultuurbeleid, enzovoorts, bepaalt de Europese Unie eveneens steeds meer facetten van ons leven.

Het Nederlands belang raakt steeds verder ondergesneeuwd in de wirwar van belangen die in Brussel worden afgewogen. Als klein land worden wij voortdurend overstemd door de veel grotere landen in de Unie. Voor het behoud van onze democratie en onze welvaart acht Forum voor Democratie het van essentieel belang om als Nederland de Europese Unie te verlaten.

Wij willen:

  • Nederlands lidmaatschap van de Europese Unie opzeggen middels een intelligente uittreding uit de Unie (NEXIT).
  • Nooit instemmen met de invoering van CBDC, sterker nog: we treffen de noodzakelijke voorbereidingen voor een Nederlands vertrek uit de euro.
  • Toetreden tot de Europese Vrijhandels Alliantie (EFTA), de Europese vrijhandelszone waar ook Zwitserland, IJsland en Noorwegen lid van zijn.
  • Geen verdere soevereiniteitsoverdracht accepteren, zolang het lidmaatschap van de Unie voortduurt.
  • Geen Europese digitale identiteit.