menu

Vaccinaties mogelijk oorzaak van oversterfte, RIVM frustreert onderzoek

Vaccinaties mogelijk oorzaak van oversterfte, RIVM frustreert onderzoek

De schade als gevolg van het coronabeleid is ongekend. Sinds het begin van de vaccinatiecampagne is er sprake van ‘onverklaarbare’ oversterfte. Het is niet uitgesloten dat die veroorzaakt wordt door de injecties: de oversterfte en de vaccinatiecampagne lopen nagenoeg parallel. 

Toch prikt het kabinet gewoon door en is Kuipers van plan deze winter weer miljoenen Nederlanders te vaccineren. Alles om 'de nieuwe golf' tegen te gaan. 

Forum voor Democratie vindt het zeer onverstandig om opnieuw vaccinatiecampagnes op te tuigen. Corona is helemaal niet gevaarlijk, hetzelfde kunnen we niet met zekerheid over de vaccins beweren. 

Hieronder vindt u de rest van de tekst die Ralf Dekker vanwege tijdsnood niet kon afmaken.

Hier lopen toch de rillingen over mijn rug voorzitter. Er wordt net gedaan alsof het via een maatregelenladder toepassen van beperkende maatregelen een onafwendbaar automatisch gevolg zal zijn van het aantal ziekenhuisopnames, het aantal ‘besmettingen’ en het aantal overlijdens.

Terwijl er nu toch echt drie dingen duidelijk zijn:

- COVID-19 is helemaal niet gevaarlijk, althans niet gevaarlijker dan griep;

- Afstandsmaatregelen en prikken helpen helemaal niet tegen verspreiding;

- Maatregelen zoals QR-code zijn ongelofelijk schadelijk en discriminerend.

Wat ons betreft zou de lange termijn benadering vooral moeten inhouden: voldoende zorgcapaciteit organiseren, profylactische mogelijkheden onderzoeken, de ruimte geven aan huisartsen op dit gebied, goede voorlichting en adviezen aan het publiek en last but not least: geen maatregelen die fundamentele vrijheden conditioneel maken..

Dank u wel.