menu

YouTube dreigt het kanaal van Forum voor Democratie te verwijderen.

YouTube dreigt het kanaal van Forum voor Democratie te verwijderen.

Dit vanwege Thierry’s bijdragen over corona in Kamerdebatten. Een Amerikaans bedrijf waarop niemand heeft gestemd censureert een democratisch verkozen politieke beweging uit Nederland met meer dan een half miljoen stemmen.

De censuur en discriminatie van kritische geluiden moet stoppen. Met úw steun zamelden we genoeg geld in om een zaak tegen YouTube aan te spannen. We vragen niet veel: alleen dat ze ons en onze video’s met rust laten. Lees hieronder de OFFICIËLE verklaring die Thierry Baudet vanmiddag in de rechtbank zal afleggen!

Verklaring

Amsterdam, 31 Augustus 2021

Hierbij verklaar ik, Thierry Baudet, fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie voor Forum voor Democratie, als volgt:

De inhoud van onze video´s en berichten op YouTube en andere platforms dient zowel het democratisch proces als de volksgezondheid. Onderbouwde kritiek op - en scherpe controle van - het regeringsbeleid en de adviezen vanuit WHO en RIVM is hard nodig en wezenlijk onderdeel van een vrije, gezonde samenleving. Door het voeren van een scherp debat, met ruimte voor afwijkende meningen en stellingen, komen we tot betere resultaten.

Daarom is de verwijdering door YouTube van de video-opname van mijn speech van 3 juni in de Tweede Kamer zo ernstig - en schadelijk voor zowel democratie als volksgezondheid.

Want ten eerste hebben wij er als fractie voor moeten kiezen om (delen van) video´s van bepaalde speeches en Kamerdebatten niet meer op YouTube en andere online platforms te delen. De reden hiervoor is dat de platforms, waaronder YouTube, kennelijk content verwijderen op basis van beleid dat onvoldoende duidelijk is; beleid dat bovendien continu gewijzigd kan worden. Om te voorkomen dat we in de toekomst opnieuw een strike krijgen en straks mogelijk onze accounts worden geblokkeerd, moeten we dus overmatig voorzichtig zijn in het delen van video´s. Dit betekent dat een zeer grote groep volgers op online media – op YouTube hebben we alleen al 123.000 abonnees (en nog veel meer kijkers) - niet volledig kan worden geïnformeerd over onze standpunten.

Voorgaande is natuurlijk onbestaanbaar en een grove inbreuk op onze vrije meningsuiting en op ons recht om niet te worden gediscrimineerd - een grondrecht dat horizontale werking heeft, zoals iedere werkgever of uitbater van cafés of discotheken weet. Je mag mensen niet weren op grond van afkomst, geslacht of politieke overtuiging. Daarnaast vormt het een inbreuk op het grondrecht van het publiek om informatie te ontvangen.

Maar ten tweede, en zo mogelijk nog ernstiger dan het voorgaande, kan nu de schijn ontstaan dat wij bepaalde standpunten wellicht niet innemen in een Kamerdebat, vanwege het risico dat we de video dan niet kunnen delen op YouTube. Dit effect werkt vanzelfsprekend ook door naar andere partijen en andere parlementariërs. Het enkele bestaan van de schijn dat wij er als Tweede Kamerleden mogelijk rekening mee zouden houden, al was het maar onbewust, is een zeer zware aantasting van de parlementaire vrijheid en het functioneren van het parlement als zodanig.

YouTube heeft een bijzondere positie en een belangrijke rol in de samenleving. Daar hoort een bepaalde verantwoordelijkheid bij en het wordt tijd dat YouTube die verantwoordelijkheid gaat nemen. Niet voor niets noemt zij haar werkzaamheden ´contentmoderatie´. Modereren betekent dat een gespreksleider een discussie in goede banen leidt, niet dat hij de microfoon van één van de deelnemers wegneemt.

Aldus naar waarheid verklaard en ondertekend.

___________________________

Thierry Baudet

Amsterdam, 31 augustus 2021