menu

We krijgen elke dag meer gelijk!

We krijgen elke dag meer gelijk!

Je hebt twee manieren van politiek-bedrijven. Ten eerste de manier van Bill Clinton, die ook wordt gehanteerd door Mark Rutte. Als President van Amerika organiseerde Clinton elke dag uitgebreide opinion polls om precies te zien wat de stemming was in het land. Welke woorden moest je gebruiken, welke thema’s waren populair? En ook: op welke punten week het regeringsstandpunt af van de visie van het volk - en hoe kon je dat dan zo effectief mogelijk uit de media zien te houden?

De VVD van Mark Rutte doet precies hetzelfde. Dagelijks vullen honderden, zo niet duizenden focusgroepen online-formulieren in waaruit de spindoctors van ‘s lands grootste regeringspartij destilleren wat op de kiezersgunst kan rekenen.

Het gevolg is dat de grootste partij van ons land eigenlijk niet zozeer leidt, maar volgt. De VVD is hersendood. En de werkelijke macht, het bepalen van de werkelijke richting van het land ligt dus bij de opiniemakers, de mensen die tegen de stroom in durven gaan om iets te veranderen. Schuift de opinie voldoende op, dan zul je zien dat Mark Rutte daar ineens óók oog voor heeft (en het vermoedelijk “altijd al heeft gevonden”, haha).

Dat brengt ons op de tweede manier van politiek bedrijven. Die zou je de manier van Winston Churchill kunnen noemen - of de manier van GreenPeace. Lijnrecht durven ingaan tegen de mening van de bevolking omdat je gelooft dat je het goede doet. De publieke mening steeds een beetje laten opschuiven. De toorn van de mensen aanvaarden, de hoon van de media ondergaan. Om uiteindelijk, hopelijk, het speelveld te verleggen.

Die laatste manier, dat is de manier van FVD.

Wij gaan al sinds ons begin tegen de stroom in - maar de weerstand was nog nooit zo groot. Onze beweging is trendsetter (en ons standpunt op Corona vloeit dan ook direct voort uit de andere punten die we al vóór 2020 naar voren brachten - en hoezeer ze met elkaar zijn verweven lichtte ik uitgebreid toe in mijn speech voor de Algemene Beschouwingen vorige week).

Het gevolg van dit pionierswerk is echter wel dat wij continu tegenwerking ontvangen van het systeem. Door alle druk die dat oplevert gaven mensen het op - de zgn. “afsplitsers”. Maar wij gaan door, omdat we er ten diepste in geloven dat wat wij vertellen de waarheid is, dat het urgent is, en dat het door ons moét worden uitgesproken en uitgedragen.

En elke dag krijgen we meer gelijk! Op ieder punt zien we dat het corona-narratief in duigen valt en dat wij het beter, accurater en scherper hebben gezien dan wie dan ook in de politiek:

  • Corona is niet gevaarlijker dan een zware griep, zoals ook Noorwegen gisteren bevestigde.
  • De lockdowns hebben nauwelijks effect op besmetting, zoals Zweden liet zien.
  • De mondkapjes werken niet - sterker, ze hebben een averechts effect op de volksgezondheid.
  • De vaccins werken nauwelijks maar hebben wel serieuze bijwerkingen.
  • De QR-code gaat ook voor andere zaken worden gebruikt, zoals een stemming in de Tweede Kamer liet zien.
  • En het is allemaal niet ‘tijdelijk’ en ‘even om de curve af te zwakken’ - maar het begin van een ‘nieuw normaal’ waar we nooit meer uitkomen.

Tenzij we massaal in opstand komen. Precies zoals we al voorspelden. Je kunt er bijna de klok op gelijk zetten: komende herfst gaan de ‘besmettingen’ weer stijgen. Gommers en Kuipers mogen wat avondjes paniekzaaien bij OP1. Er komen nieuwe restricties, nieuwe lockdowns. De QR-pas wordt verlengd en uitgebreid. De derde prik wordt verplicht, de vierde vast voorbereid. De grote investeringsmaatschappijen en franchise-organisaties nemen het instortend MKB, de onbetaalbaar geworden woningmarkt en het noodlijdende horeca-leven over.

De Great Reset is dan halverwege.

Vervolgens consolideert Big Pharma haar machtspositie en versmelt zij steeds verder met de grote olie- en gasbedrijven die de groene agenda pushen om energieprijzen hoog te houden en winsten te maximaliseren.

Een persoonlijk CO2-budget wordt geïntroduceerd “als enige manier om de kosten eerlijk te verdelen” - en dat is dan waarschijnlijk “net op tijd” voor de nieuwe lockdown, die Europees moet worden ingesteld want “we doen het samen.”

Alleen: de mensen gaan het zien. Steeds meer caféhouders komen in opstand. Studenten doen niet meer mee. Vriendengroepen weigeren de apartheidspas te gebruiken. Je ziet dat de mensen die ons het hardste demoniseerden langzamerhand óók beginnen te draaien, zich achter de oren krabben, en denken: verdraaid, had die Baudet dan misschien tóch een punt!?

We waren de enigen die zich durfden uit te spreken. We hebben de mensen moed gegeven en vertrouwen. En als een olievlek heeft zich dat verspreid in het land. Zo zal onze politiek - hoe contraïntuitief dat ook klinkt - uiteindelijk méér effect blijken te hebben dan de cynische peilingenpolitiek van Rutte.

De enige vraag is: wanneer beweegt de premier mee met de omslaande stemming in het land? Wanneer durft hij het niet meer aan, om tegen de bevolking in te gaan? Hoe sterk is de druk van boven, van de multinationals, de miljardairs, de mensen in Davos? Het wordt spannend, het wordt historisch - het wordt een zeer hete herfst!