menu

Pepijn van Houwelingen stelt Kamervragen over vaccinatiedwang!

Pepijn van Houwelingen stelt Kamervragen over vaccinatiedwang!

FVD is mordicus tegen elke vorm van vaccinatiedrang. Het mag nooit zo zijn dat Nederlanders besluiten zich maar te laten vaccineren om zo aan de test- en quarantainesamenleving te kunnen ontsnappen. Het kabinet zegt ook tegen vaccinatiedrang te zijn. Maar wanneer is er sprake van vaccinatiedrang volgens het kabinet? Zowel schriftelijk als mondeling proberen we daar al weken (!) achter te komen maar de regering draait steeds om onze vragen heen en weigert antwoord te geven. Vandaar dat Forum voor Democratie nu een batterij met schriftelijk vragen op minister De Jonge heeft afgevuurd: minister, ga met de billen bloot en vertel ons, wanneer is er volgens u sprake van vaccinatiedrang? Dit zijn de vragen die Pepijn van Houwelingen heeft ingediend:

1. Wanneer is er volgens u sprake van vaccinatiedwang? Kunt u dit wellicht met een concreet voorbeeld illustreren

2. Wanneer is er volgens u sprake van vaccinatiedrang? Kunt u dit wellicht ook met een concreet voorbeeld illustreren?

3. Klopt het dat, volgens het kabinet, vaccinatiedwang en vaccinatiedwang allebei onacceptabel zijn?

4. Bent u bekend met het plan een Europees ‘vaccinatiepaspoort’ in te voeren, de zogenaamde Digital Green Pass?

5. Zou de invoering van zo’n ‘Digital Green Pass’ er toe kunnen leiden dat gevaccineerden straks vrij kunnen reizen binnen de Europese Unie (EU) terwijl niet-gevaccineerden, voordat ze kunnen reizen, eerst een coronatest zullen moeten ondergaan en wellicht (daarnaast) in het land van aankomst een tijd in quarantaine zullen moeten verblijven?

6. Kan een dergelijke situatie leiden tot ‘vaccinatiedrang’ bij niet-gevaccineerden? Zo ja, wanneer is dit het geval en wat gaat u doen om dit te voorkomen? Zo nee, waarom niet en bij welke reisbelemmeringen voor niet-gevaccineerden is volgens u dan wél sprake van vaccinatiedrang?

7. Stel, heel concreet, dat na de invoering van de Digital Green Pass een gevaccineerde Duitser vrij naar Nederland kan reizen, maar een niet-gevaccineerde Duitser steeds eerst een test (kosten 50 euro per keer) moet ondergaan en vervolgens twee weken in quarantaine in Nederland moet verblijven: is in dit geval sprake van vaccinatiedrang? Zo ja, wat gaat het kabinet doen om dit te voorkomen? En wat gaat het kabinet doen om te voorkomen dat andere EU-landen, in het kader van de Digital Green Pass, dergelijke reisbelemmeringen invoeren die tot vaccinatiedrang bij Nederlanders kunnen leiden? Zo nee, bij welke (extra) reisbelemmeringen voor niet-gevaccineerden (ten opzichte van gevaccineerden), dat wil zeggen bij welke (combinatie van) test- en quarantaineverplichtingen (alleen) voor niet-gevaccineerden, is er wél sprake van vaccinatiedrang?

8. Kunt u een (korte) notitie of brief met de Kamer delen, waarin nader wordt gereflecteerd op het begrip ‘vaccinatiedrang’? Dat wil zeggen, wanneer is (volgens u) precies sprake van vaccinatiedrang en wanneer niet en hoe verwacht u, niet alleen bij reizen maar op alle levensdomeinen, te gaan voorkomen dat niet-gevaccineerden zich straks gedwongen voelen zich te laten injecteren met een vaccin om zo bijvoorbeeld nog binnen de EU te kunnen reizen? Indien u niet bereid bent een dergelijke notitie of brief te verschaffen, kunnen we hieruit dan concluderen dat de verzekering van het kabinet dat er nooit sprake zal zijn van vaccinatiedrang in werkelijkheid weinig betekent?