menu

Klaus Schwab-leaks: FVD krijgt geheime WEF-brieven boven water

Klaus Schwab-leaks: FVD krijgt geheime WEF-brieven boven water

Op verzoek van FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen werden afgelopen vrijdag geheime brieven openbaar gemaakt van het World Economic Forum aan leden van het kabinet. In de brieven - gericht aan premier Rutte, D66-leider Sigrid Kaag en CDA-leider Wopke Hoekstra - worden de leden van het kabinet persoonlijk bedankt voor hun bijdrage aan de Great Reset.

 

Zo schrijft een vertegenwoordiger van het World Economic Forum aan Sigrid Kaag: “[...] uw bijdragen aan het werk van de Great Reset zullen uitzonderlijk cruciaal zijn bij de komende jaarlijkse bijeenkomst. Uw deelname aan de beraadslagingen in Davos zal tevens verzekeren dat Nederland een grote rol speelt in het vormgeven van de toekomst van het internationale handelssyteem.” Ook Wobke Hoekstra kreeg een dergelijke bedankbrief.

 

In antwoord op één van de brieven van Schwab schrijft premier Rutte: “Bedankt voor de uitnodiging van de 50e jaarlijkse bijeenkomst van de World Economic Forum. [...] Laat me het belang van de World Economic Forum voor de Nederlandse regering benadrukken. Door de jaren heen hebben we een sterke relatie opgebouwd, zoals ook blijkt uit de substantiële Nederlandse delegatie op de jaarlijkse bijeenkomst.”

De uitzonderlijke documenten kwamen in handen van Forum voor Democratie naar aanleiding van Kamervragen van Pepijn van Houwelingen die het kabinet drie maanden weigerde te beantwoorden. Maar na onophoudelijk rappelleren kon het kabinet de brieven niet langer geheim houden.

 

De innige banden van sommige leden van het kabinet met het WEF van Klaus Schwab waren al langer bekend, maar tot nu toe werd altijd ontkend dat er sprake van beïnvloeding zou zijn. Meerdere debatten over deze prangende vraag werden geblokkeerd door VVD, CDA, D66 en andere kartelpartijen. Sterker nog, alle vragen rondom de dubieuze invloed van het World Economic Forum op de Nederlandse politiek werden lange tijd afgedaan als een ‘complottheorie’. De geopenbaarde brieven onderschrijven echter wat veel mensen al lang vermoeden.

 

FVD blijft doorgaan met graven totdat de onderste steen boven is. Download hieronder alle documenten die het kabinet moest openbaren.


Overeenkomst tussen het WEF en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Uitnodiging aan ministers voor bijeenkomsten van het WEF

Uitnodiging aan ministers voor bijeenkomsten van het WEF

Correspondentie tussen Rutte en Klaus Schwab

Correspondentie tussen Rutte en Klaus Schwab

Correspondentie tussen Kaag en het WEF

Correspondentie tussen Rutte en Klaus Schwab