Arts luidt noodklok over coronapaspoort

Arts luidt noodklok over coronapaspoort

Mexicaanse griepvaccin bleek zeer onveilig

Geen enkel coronavaccin is volgens de gebruikelijke procedures goedgekeurd. Ze hebben alleen een voorwaardelijke goedkeuring voor noodgebruik gekregen. Er kleven daarom risico’s aan. In 2009 bleek hoe dat kan aflopen, toen het alomgeprezen vaccin tegen de Mexicaanse griep een ongeneeslijke ziekte bleek te veroorzaken. Jona Walk, arts-onderzoeker immunologie en infectieziekten, luidt nu de noodklok over het coronapaspoort: ‘Ik schrik van wat er hier gebeurt.’ 

Jona Walk, arts-onderzoeker in immunologie en infectieziekten aan een topklinisch ziekenhuis in Nijmegen, luidt de noodklok over het coronapaspoort. ‘Na jarenlang zelf de voordelen van vaccins in de media te hebben verkondigd, wil ik nu open en eerlijk zeggen: ik schrik van wat er hier gebeurt,’ schrijft ze op Linkedin (1).

‘Deze vaccins kregen een voorwaardelijke goedkeuring, terwijl de EMA in haar beoordeling nog meerdere mogelijke risico's identificeerde. Ik steun die goedkeuring absoluut, kwetsbaren die het vaccin willen hoeven geen 2 jaar te wachten. Maar het zou nooit gebruikt mogen worden om deze (indirecte) vaccinatieplicht te onderbouwen.’

Walk, wier promotieonderzoek over malariavaccins ging, stelt ook dat er niet is geïnvesteerd in het opvolgen van de veiligheid. ‘Bijwerkingen worden enkel geregistreerd in Lareb, maar er is sprake van grote onderrapportage, het systeem is niet echt geschikt om geheel onverwachte effecten te signaleren, en we weten niets over de lange termijn. Hoewel ik groot begrip heb voor iedereen die zoekt naar een uitweg voor deze crisis, heb ik als arts oprecht, zeer ernstige zorgen over waar dit heen gaat. Ik hoop dat met mij meer dokters en wetenschappers open vragen gaan stellen en eventueel hun twijfels durven uitspreken.’ 

Ook filosoof Ad Verbrugge van de Vrije Universteit te Amsterdam spreekt zich uit. ‘In mijn ogen valt dan moeilijk te verantwoorden dat we grote groepen mensen die nauwelijks enig risico lopen bij een COVID-19-besmetting (zoals het merendeel van de adolescenten en volwassenen tot 50 jaar) nu massaal willen vaccineren,’ schrijft hij op Linkedin (2). ‘En dat daartoe bovendien allerlei pressiemiddelen worden aangewend! En het geeft dan helemaal geen pas dat politici nu schermen met zoiets als een ‘coronapaspoort’. Zolang we nog met te veel onzekerheden kampen rond de vaccins is deze behandeling van burgers grondwettelijk uit den boze.’

Walk gaat ook in op het idee dat je je vaccineert ‘voor een ander’. ‘Er zijn verschillende redenen om te vaccineren en deze worden in de huidige discussie vaak door elkaar gehaald,’ zegt zij. ‘Vaccins kunnen populatiebreed worden ingezet om groepsimmuniteit te krijgen (zoals mazelen- en poliovaccins) of om individuen te beschermen (zoals griepvaccin). Omdat de COVID-vaccins waarschijnlijk niet volledig beschermen tegen infectie en niet tegen alle varianten, vallen ze mijn inziens in de tweede categorie. De overweging wel of niet vaccineren is dus een individuele afweging tussen het risico op ernstige COVID en de bijwerkingen van het vaccin.’

Noodgebruik

De goedkeuring die de vaccins hebben gekregen in Amerika betreft een Emergency Use Authorization (EUA) van de FDA. Dit is toestemming voor noodgebruik in tijden van chemische, biologische, radiologische en nucleaire bedreigingen, waaronder infectieziekten. Het gaat daarbij om het voorkomen van ernstige of levensbedreigende ziekten. Zo’n autorisatie wordt alleen afgegeven tijdens ‘public health emergencies’, zo staat te lezen op de website van de FDA (3). Op 4 februari 2020 werd besloten dat daar sprake van is. 

In Europa zijn de vaccins ook niet als gebruikelijk goedgekeurd, maar hebben ze een Conditional Marketing Authorisation gekregen van de EMA (4). Ook hier is in het belang van de volksgezondheid een voorwaardelijke handelsvergunning gegeven op basis van minder uitgebreide klinische gegevens dan normaal vereist, waarbij het voordeel van de onmiddellijke beschikbaarheid van het geneesmiddel opweegt tegen het risico dat inherent is aan het feit dat er nog steeds aanvullende gegevens nodig zijn. Ook hier gaat het om het voorkomen van levensbedreigende ziekten (5). 

Dit wetende, zou het voor de hand liggen om alleen die mensen te vaccineren voor wie het risico om te sterven aan corona groot is. Dit zijn bijna uitsluitend mensen van 65 jaar en ouder, getuige cijfers van het RIVM (6).

Voor iedereen tot 65 jaar, of toch zeker de groep tot 60 jaar, zou het logischer zijn om te wachten met vaccineren tot de vaccins de gebruikelijke goedkeuring hebben gekregen. Desondanks wil men nu de hele wereldbevolking inenten met vaccins die nog niet definitief veilig zijn bevonden voor normaal gebruik, een traject dat pas over enkele jaren is afgerond als de langetermijneffecten bekend zijn.

Gevaarlijk

Nieuwe vaccins kunnen gevaarlijk zijn. Voor de Mexicaanse griep (H1N1) werd een vaccin ontwikkeld door GlaxoSmithKline met de naam Pandemrix. Het werd in 2009 door de EMA goedgekeurd voor gebruik in Europa ondanks minimale klinische onderzoeken. 30 miljoen mensen kregen het toegediend, ook kinderen. Na enige tijd bleek dat sommige gevaccineerden symptomen van narcolepsie begonnen te vertonen, een zeldzame ongeneeslijke ziekte waarbij je overdag plotseling in slaap valt, zelfs als je fietst. 

Later onderzoek wees uit dat Pandemrix antilichamen opwekt die zich kunnen binden aan een receptor in hersencellen die slaperigheid helpen reguleren (7). Pas jaren later kwam er compensatie voor enkele slachtoffers in Engeland, een eenmalig bedrag van £ 120.000, maar dat ging bepaald niet vanzelf (8). Pas in 2018 stelde het Nederlandse kabinet 5 miljoen euro beschikbaar als schadevergoeding (9).

In 2018 vroeg een medische studie zich af waarom het publiek niet op de hoogte was gebracht van de eerste waarschuwingstekens, die de producent onder de pet had gehouden (10). Het was nota bene Anthony Fauci zelf, de Amerikaanse Jaap van Dissel, die nu een prominente rol speelt in de corona-epidemie, die in oktober 2009 nog op tv verscheen om Amerikanen gerust te stellen over de veiligheid van het vaccin. ‘De staat van dienst op het gebied van ernstige ongewenste bijwerkingen is erg goed. Het is heel, heel, heel zeldzaam dat je ooit een ernstige gebeurtenis ziet die verband houdt met het vaccin,’ zei hij (11, 12).

https://www.youtube.com/watch?v=8plYxUf-uJk

Ook in Engeland raadde het ministerie van volksgezondheid aarzelend ziekenhuispersoneel aan om zich te laten vaccineren. Het zou veilig en ontzettend goed getest zijn. Dat was alleen niet zo, omdat er alles aan was gedaan op de productietijd van het vaccin te verkorten. Bovendien waren er afspraken gemaakt om de farmaceuten te vrijwaren van aansprakelijkheid, net als nu.

Een van de meest schrijnende gevallen was die van de 23-jarige Katie Clack uit Engeland, die na de vaccinatie narcolepsie ontwikkelde, daardoor 19 uur per dag sliep, het niet meer zag zitten en in 2014 van het dak van een parkeergarage de dood tegemoet sprong. Het meest tragische was nog wel dat ze het vaccin niet wilde, maar verplicht was het te nemen om haar baan niet te verliezen (13). Een situatie die zich ook nu mogelijk weer gaat voordoen. 

Links

 1. https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6775834694874370048/?commentUrn=urn%3Ali%3Acomment%3A(activity%3A6775130075705704448%2C6775834551949246465
 2. https://www.linkedin.com/pulse/het-nrc-handelsblad-interview-de-geschrapte-passages-deel-verbrugge/?published=t
 3. https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
 4. https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised#authorised-covid-19-vaccines-section
 5. https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/conditional-marketing-authorisation
 6. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken
 7. https://www.sciencemag.org/news/2015/07/why-pandemic-flu-shot-caused-narcolepsy
 8. https://www.narcolepsy.org.uk/resources/pandemrix-narcolepsy
 9. https://zorgnu.avrotros.nl/nieuws/item/5-miljoen-voor-mensen-met-slaapziekte-na-vaccin-mexicaanse-griep/
 10. https://zorgnu.avrotros.nl/nieuws/item/fabrikant-wist-van-bijwerkingen-vaccin-mexicaanse-griep/
 11. https://www.youtube.com/watch?v=8plYxUf-uJk
 12. https://www.bmj.com/content/362/bmj.k3948
 13. https://www.theguardian.com/uk-news/2016/aug/11/swine-flu-jab-most-likely-led-to-narcolepsy-in-nurse-who-killed-herself-coroner