menu

Alle absurditeiten van het coronabeleid op een rijtje

Alle absurditeiten van het coronabeleid op een rijtje
  • De ‘maatregelen’ werken niet
  • De ‘vaccins’ werken niet
  • De bijwerkingen zijn schokkend
  • En de mortaliteit van corona is vergelijkbaar met die van de griep

 

Op 1 november zou het kabinet alle coronamaatregelen opheffen, maar dat gebeurt niet: sterker nog, ineens zijn er weer allerlei extra maatregelen ‘nodig’. Die moeten de ongehoorzamen die niet meedoen aan het prikcircus nog verder in een isolement brengen. Ook komt de 1,5 meter wellicht terug, net als de mondkapjesplicht, die we alleen konden afschaffen door de apartheidspas te introduceren, weet u nog? Ik maakte een klein overzicht van alles wat er mis is met het coronabeleid.

 

Allereerst: de maatregelen

Wat is het wonderlijk, dat in andere delen van de wereld al die ‘maatregelen’ helemaal niet ‘nodig’ zijn. Daar doet men daadwerkelijk wat men in Nederland van plan zei te zijn: leren leven met het virus zonder restricties, zoals in het oude normaal. Zoals in Zweden, Denemarken, Noorwegen, en in de Amerikaanse staat Florida (zie grafiek), waarover de media moord en brand schreeuwden toen de cijfers opliepen - eenvoudig te verklaren door het seizoenspatroon - maar waar nu die besmetting nu, zonder ook maar één maatregel te treffen, weer helemaal terug zijn naar bijna-nul. Florida heeft momenteel zelfs het laagste aantal besmettingen van Amerika. Maar dat vinden de media dan weer niét nieuwswaardig!

Dus nu zijn ze stil over Florida, net als over de situatie in Zweden en de andere Scandinavische landen. Men heeft het liever over landen die nóg strenger zijn dan Nederland - en over hoe geweldig dat is. De truc die bovendien wordt uitgehaald door het kabinet (een truc waar de pers vol intrapt), is het OMT vragen om daags éérder dan gepland met een advies te komen. Ook het besluit en de persconferentie over aanvullende maatregelen, gepland voor 5 november, werden met drie dagen vervroegd. Allemaal om een gevoel van urgentie te creëren. Terwijl de situatie volstrekt voorspelbaar is, en totaal niet onverwacht.

Want Corona volgt een doodgewoon seizoenspatroon. En volgens dat patroon is het nu tijd voor ‘besmettingen’, zoals dat ook met de griep altijd het geval was rond deze tijd. Dus terwijl het kabinet doet alsof deze herfstverkoudheid een volslagen verrassing is, en er weer moet worden ‘ingegrepen’ met nog strengere ‘maatregelen’, helpt nietsdoen even goed, want de cijfers blijven toch wel oplopen in het koude maanden-seizoen. Daar kun je niets aan doen, we hebben het vorig jaar wereldwijd gezien. Zoals de cijfers ook weer zullen dalen in het voorjaar.

 

Nauwelijks nog overlijdens

Ondertussen is van serieuze aantallen overlijdens allang geen sprake meer. Het kabinet maakt het trouwens ook helemaal niet meer uit hoeveel mensen er overlijden: het gaat alleen nog om ‘de zorg’, die het kabinet overigens zelf weigerde op te schalen. Zoals het RadboudMC onlangs verklaarde: “Op de IC zijn nu maar 26 bedden beschikbaar door tekort aan zorgpersoneel. In 22 van deze bedden liggen niet-Covid-patiënten.”(1)

Daarbij haalt men, om het aantal sterfgevallen toch nog wat op te kloppen, een statistische truc uit: het aantal coronadoden dóórtellen, dwars door de jaren heen. Als men dit met influenza had gedaan, hadden we nu ontelbare aantallen influenzadoden gehad - maar die worden, net als alle andere doden die we registreren (verkeersdoden, kankerdoden, etc.) per seizoensgolf of per jaar geteld. Zo veroorzaakte de griepgolf van 2017/2018 bijvoorbeeld een oversterfte van 9.444 doden (2). Bij corona heeft men het eerste seizoen van maart 2020 echter opgeteld bij die van najaar, en vervolgens ook de doden van winter en lente 2021 daarbijgenomen! Zo kon het RIVM uitkomen op een angstaanjagend getal van in totaal 18.397 coronadoden (3). Maar welbeschouwd is dat niets anders dan twee keer een griepseizoen!

Zouden we dezelfde telmethode hanteren als tot nu toe gebruikelijk was, dan zou de paniek ineens weg zijn, want door de afnemende kracht van het virus - een natuurlijk evolutieproces dat vrijwel alle virussen na verloop van tijd doet verzwakken - gaat er inmiddels bijna niemand meer dood aan corona.

Maar dat is een boodschap die niet uitkomt bij het plan om ons eeuwig onder een juk van medische angst en digitale controle te plaatsen. Net zoals het niet uitkomt om de minieme kans te benoemen dat je er daadwerkelijk aan overlijdt wanneer je het daadwerkelijk krijgt (opnieuw: dat is heel wat anders dan een positieve PCR-test die immers ook positief kan uitslaan als je geen enkele klacht hebt). Deze kans is immers ongeveer 0,15% - wat betekent dat de kans om gewoon weer te genezen 99,85% is. Als de kranten dat op de voorpagina zouden zetten zou het zó afgelopen zijn met de paniek - maar dat doen ze niet. Toch spreken de feiten boekdelen: slechts 210 (!) mensen onder de 70 jaar zijn in totaal zonder onderliggend lijden aan corona overleden. (4)

 

Gevaccineerden besmetten elkaar

Dat de ‘besmettingen’ ondanks de hoge vaccinatiegraad rap oplopen is trouwens ook logisch: de vaccins beschermen immers nauwelijks tegen overdracht. Uit nieuw onderzoek van The Lancet komt naar voren dat mensen die volledig gevaccineerd zijn, even besmettelijk zijn als mensen die niet gevaccineerd zijn (5). Terwijl de geïnfecteerde gevaccineerde na een positieve test ook nog gewoon een groen vinkje op de apartheidspas krijgt!

Absurd dus, dat Marc Bonten van het OMT onlangs betoogde dat de naleving van de coronapas strenger moet, omdat in de afgelopen week 4,3 procent van de besmettingen te herleiden zou zijn naar horecabezoek. Hij onderkent dus niet dat gevaccineerden elkaar besmetten! Terwijl er legio voorbeelden zijn dat het gebeurt. Zo waren er twintig coronabesmettingen na een afscheidsconcert van een Groesbeeks koor, waar iedereen gevaccineerd was (6). Er was een corona-uitbraak tijdens een boottocht voor ouderen in

Rijnsaterwoude. Een flink deel van de ongeveer 60 geprikte deelnemers en begeleiders liep een coronabesmetting op (7). Bij woonzorgcentrum De Kiekendief in Almere Stad was er sprake van een grote uitbraak waarbij er in totaal 26 geprikte bewoners en 24 medewerkers werden besmet (8).

De vaccins houden zich dus niet aan het wensdenken van kabinet en RIVM. De ‘95 procent bescherming tegen infectie’ - wat nog steeds wordt beweerd op de site van het RIVM - is onzin. Toch zou het het allemaal de schuld zijn van de ongevaccineerden. Maar hoe kan het dan, dat bestuursvoorzitter Helen Mertens van het Maastricht UMC verklaarde dat het overgrote deel van de coronapatiënten in het MUMC gevaccineerd is? Slechts twee op de 10 patiënten zijn volgens haar niet geprikt. Ook in België zijn de meeste coronapatiënten in het ziekenhuis gevaccineerd (9). Net als in andere landen, zoals Israel en de UK. In Engeland is 75% van de coronaziekenhuisopnames gevaccineerd en 80% van de overlijdens.

 


Geheime ziekenhuiscijfers

Tja, volgens Hugo de Jonge zou Nederland blijkbaar het enige land zijn waarbij het omgekeerd is, waarbij alleen de ongevaccineerden ziek worden. Een fantasie die hij aangrijpt om nog hardere maatregelen te nemen tegen mensen die ongehoorzaam zijn, die niet luisteren, die zich weigeren te prikken. Maar hij wil ondertussen de cijfers van elk ziekenhuis niet apart verstrekken. Hoe kan de Tweede Kamer dan zijn dubieuze optelsom verifiëren?

Nogmaals: landen in de rest van de wereld bewijzen dat een hoge vaccinatiegraad totaal niet helpt bij het voorkomen van ‘besmettingen’. Ons grote voorbeeld met 90% gevaccineerd is de staat Vermont in de VS. Als we dat percentage toch zouden kunnen bereiken, zo houdt het kabinet ons voor: dan zou de pandemie voorbij zijn! Maar de ‘besmettingen’ zijn juist in Vermont nog nooit zo hoog geweest (zie grafiek)!

 

Hetzelfde zagen we in een bijna volledig geprikt Gibraltar, en ook in voorbeeldig IJsland lopen de cijfers hard op, net als in Litouwen, het land met het strengste apartheidspasregime ter wereld.

 

 

Of neem Australië, waar de ‘besmettingen’ met 48.225% stegen sinds ze lockdowns en mondkapjes buitenshuis met brute politiekracht handhaafden.

 

Al die maatregelen hebben - kortom - allemaal geen enkele zin, want het virus volgt het seizoen. Maar wat doet men? Nog verdergaan. In de staat Victoria heeft premier Dan Andrews wetten opgesteld die hem de macht geven mensen die geen mondkapje dragen of die protesteren, een boete van $90.000 en twee jaar cel te geven! Ook kan hij ‘maatregelen’ afkondigen wanneer hij wil, zonder medisch mandaat of toestemming van het parlement (10). En het parlement gaat gewoon instemmen met deze bizarre machtsgreep, geïnspireerd door Andrews’ vrienden bij de Chinese Communistische Partij, waar hij kind aan huis is en die hij zelfs in zijn staf heeft zitten.

 

Ernstige bijwerkingen

Maar terug naar de vaccins. Hun bescherming (voor zover die er al is) neemt extreem snel af en is bijna volledig verdwenen na zes maanden tijd. Hun doel is het voorkómen van sterfte aan een virus met een mortaliteit vergelijkbaar met de griep. En hun bijwerkingen zijn ernstig, zeker ook bij kinderen, zoals hartontstekingen en bloedklontering. De Scandinavische landen deden sommige vaccins om deze reden al in de ban. Uit Israëlisch onderzoek blijkt dat de kans op myocarditis, een ontsteking van de hartspier, voor tieners 15 per 100.000 is na de tweede prik. In Amerika komt uit bijwerkingenadministratie VAERS een getal van 16 per 100.000 naar boven. Terwijl de kans op ziekenhuisopname door corona voor tieners slechts 0,6 per 100.000 is. Dus zo’n 25 keer kleiner! (11)

Volgens VAERS zijn inmiddels al zo’n 8.500 Amerikanen gestorven na de prik (12) en waren er nog eens tienduizenden met zeer ernstige bijwerkingen, zoals bloedklonters en beroertes, zoals bij actrice Melle Stewart van 40, die na haar eerste AstraZeneca prik een beroerte kreeg en met spoed een hersenoperatie moest ondergaan. Later werd bij haar TTS vastgesteld, een zeldzame bijwerking die bloedstolsels veroorzaakt. Ze lag drie weken in coma en is nu opnieuw aan het leren hoe ze moet praten en lopen (13).

 

Geheimzinnige oversterfte

Vorig jaar waren de media er als de kippen bij om moord en brand te schreeuwen over de oversterfte, maar nu zijn ze muisstil, terwijl zich een schokkend fenomeen voordoet dat heet ‘onverklaarbaar’ te zijn: er zijn nauwelijks nog coronadoden, maar er is wél aanzienlijke oversterfte.

Uit cijfers van EuroMOMO over Europa, en uit vergelijkbare cijfers over Amerika, valt op te maken dat de oversterfte groter is dan vorig jaar, ook onder jonge mensen.

In Duitsland worden eerstehulpconsulten bijgehouden per indicatie. De bovenste in de grafiek is respiratoir (corona), de middelste cardiovasculair en de onderste neurologisch. De stijging van de onderste twee na april 2021 is schokkend.

x

Dit doet de vraag rijzen: zijn de coronaprikken verantwoordelijk voor de stijgende sterftecijfers? (14) Ook dat is een vraag die niet gesteld mag worden, en die de media niet oppikken. Het zou immers de prikbereidheid kunnen aantasten, en die is essentieel nu Europa de derde prik voor iedereen al heeft ingekocht en nog even een toneelstukje opvoert over de vraag of die wel voor iedereen ‘nodig’ is.

Dus straks ben je met twee vaccinaties ‘ongevaccineerd’ en vervalt je groene vinkje. Nu het kabinet de apartheidspas nog veel breder gaat toepassen zijn we in een dystopische wereld terechtgekomen waarin je straks vrijwel nergens meer naar binnen mag zonder QR-code. En die krijg je straks alleen nog wanneer je als brave burger twee keer per jaar een chemische substantie van Big Pharma in je arm laat spuiten met alle risico’s van dien.


(1) https://www.radboudumc.nl/nieuws/2021/druk-op-de-zorg-neemt-toe
(2) https://www.rivm.nl/monitoring-sterftecijfers-nederland
(3) https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/sterfte
(4) https://www.rivm.nl/sites/default/files/2021-10/COVID-19_WebSite_rapport_wekelijks_20211012_1259.pdf, , aldaar pagina 81.
(5) https://wnl.tv/2021/10/29/volledig-gevaccineerden-kunnen-net-zo-besmettelijk-zijn-als-niet-gevaccineerden/
(6) https://www.gelderlander.nl/home/twintig-coronabesmettingen-na-afscheidsconcert-van-groesbeeks-koor-iedereen-was-gevaccineerd-hoor~a885f674/
(7) https://www.ad.nl/alphen/corona-uitbraak-tijdens-boottocht-voor-ouderen-de-mensen-waren-zo-blij-elkaar-weer-te-zien~a27bdae9/
(8) https://www.almere-nieuws.nl/nieuws/23759/gevaccineerd-en-toch-ziek-geworden-50-besmettingen-in-zorgcentrum-de-kiekendief/
(9) https://www.standaard.be/cnt/dmf20211022_97676886
(10)https://www.dailymail.co.uk/news/article-10131491/Covid-Australia-Victorians-fined-90-000-jailed-two-years-new-laws.html
(11)https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19vaccine/94892
(12)https://www.nbcconnecticut.com/news/national-international/some-vaccine-skeptics-are-citing-a-little-known-government-website-heres-what-vaers-really-shows/2602989/
(13)https://www.dailymail.co.uk/news/article-10124957/Australian-actress-Melle-Stewart-suffers-stroke-getting-AstraZeneca-Covid-vaccine.html
(14)https://www.citizensjournal.us/are-the-covid-jabs-responsible-for-rising-mortality-trends/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_U2DF342uuE3jl08Vmt7_zhYuFWiLI8lOb.NylGhnx8I-1635643070-0-gqNtZGzNApCjcnBszQh9