menu

Tegenspraak Fonds om academische vrijheid te beschermen

Tegenspraak Fonds om academische vrijheid te beschermen

Het is van essentieel belang om de academische vrijheid in Nederland te beschermen. Forum voor Democratie wil een langdurige academische vrijplaats creëren voor wetenschappers die een ander geluid laten horen dan de gevestigde, geaccepteerde richting.

FVD-Kamerlid Ralf Dekker stelt daarom voor om binnen het Fonds onderzoek en wetenschap, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, een nieuw fonds op te richten: het Tegenspraak Fonds. Met dit fonds kunnen kritische, eigenzinnige wetenschappers van financiële middelen worden voorzien. Dekker stelt voor om jaarlijks €37,5 miljoen beschikbaar te stellen voor dit fonds. Om deze kosten te dekken wil hij de “matchingskosten” voor Horizon Europe1 halveren.

Onderzoeksvoorstellen die in aanmerking komen voor de onderzoeksgelden binnen het Tegenspraak Fonds moeten aan een aantal concrete criteria voldoen:

  1. zij moeten tegendraads zijn ten opzichte van de gevestigde, geaccepteerde richting, binnen het wetenschappelijk discours dan wel in het publieke debat;
  2. de indieners ervan moeten een aantoonbare wetenschappelijke achtergrond hebben;
  3. de indieners ervan moeten zich al eerder publiekelijk hebben uitgesproken, ondanks de weerstand die dat onvermijdelijk tot gevolg zal hebben gehad.

Ten behoeve van de transparantie van de besteding van de onderzoeksgelden van dit nieuwe fonds, worden zowel de ingediende onderzoeksvoorstellen als de gemotiveerde toewijzing/afwijzing daarvan publiekelijk bekend gemaakt.

FVD wil met dit voorstel bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuw wetenschappelijk ecosysteem dat unieke, eigenzinnige talenten aantrekt, tegenspraak en ideeënstrijd stimuleert en daarmee leidt tot de ontwikkeling van nieuwe ideeën en hogere kwaliteit.