menu

Vijf Nobelprijzen in 2030? Kerseboom presenteert vooruitstrevende onderwijsvisie

Op alle beleidsterreinen houden links-liberale partijen zich bezig met het bestrijden van 'kansenongelijkheid'. Ook in het onderwijsdebat wordt slechts één standpunt ingenomen: ongelijkheid is onrechtvaardig en moet daarom worden tegengegaan.

Op het eerste gezicht lijkt dit een nobel streven. Mensen met talent moeten immers altijd de mogelijkheid hebben om zich te ontplooien. Maar ironisch genoeg kan het nastreven van deze kansengelijkheid hun potentieel juist ondermijnen. De focus komt in deze visie namelijk vooral te liggen op achtergestelde leerlingen, degenen die moeite hebben om mee te komen in het onderwijs. Het resultaat is middelmatigheid. Maar dan zijn we wel 'gelijk'.

FVD-Kamerlid Simone Kerseboom presenteert een andere visie op kansenongelijkheid. Een visie waarin grootsheid en ambitie centraal staan. We moeten weer inspireren tot excellentie, omdat we alleen zo individuen en de samenleving als geheel kunnen verheffen.

Laten we weer hunkeren naar die excellentie. Laten we weer grote doelen stellen. Laten we streven naar vijf Nobelprijzen in 2030!
-Simone Kerseboom