menu

Kartel blokkeert voorstel Dekker voor nieuw Tegenspraak Fonds

Kartel blokkeert voorstel Dekker voor nieuw Tegenspraak Fonds

Op 24 november 2022 diende FVD-Kamerlid Ralf Dekker een amendement in bij de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hij pleitte voor de oprichting van een Tegenspraak Fonds: een fonds dat kritische, eigenzinnige wetenschappers kan financieren en zo de ontwikkeling van nieuwe ideeën en oplossingen stimuleert. Om de kosten te dekken wilde Dekker de “matchingskosten” voor Horizon Europe halveren. Horizon Europe is een onderzoeksfonds van de EU dat zich focust op klimaatverandering en het uitvoeren van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.1

Gisteren stemde de Tweede Kamer over het voorstel, dat behalve door FVD alleen door de PVV werd gesteund. De rest van de Kamer geeft het geld liever uit aan onderzoek dat het overheidsnarratief steunt, dan aan écht kritische wetenschap dat tot de beste ideeën en oplossingen kan komen. 

FVD blijft concrete voorstellen doen voor een beter Nederland. Lees hieronder de volledige toelichting bij het amendement!

Toelichting bij het amendement van het lid Dekker over middelen voor een nieuw Tegenspraak Fonds2

Dit amendement beoogt een langdurige academische vrijplaats te creëren voor wetenschappers die een ander geluid laten horen dan de gevestigde, geaccepteerde richting. Indiener stelt daarom voor om binnen het Fonds onderzoek en wetenschap een nieuw fonds op te richten, het Tegenspraak Fonds, waarmee deze wetenschappers van financiële middelen kunnen worden voorzien. Met dit amendement wordt € 37.5 miljoen beschikbaar gesteld voor 2023. Dit bedrag wordt gekort op het budget voor Matching Horizon Europe. Indiener beoogt daarna dit bedrag structureel ter beschikking te stellen.

Onderzoeksvoorstellen die in aanmerking komen voor de onderzoeksgelden binnen het Tegenspraak Fonds moeten aan een aantal concrete criteria voldoen. Ten eerste moeten zij tegendraads zijn ten opzichte van de gevestigde, geaccepteerde richting, binnen het wetenschappelijk discours dan wel in het publieke debat. Ten tweede moeten de indieners ervan een aantoonbare wetenschappelijke achtergrond hebben. Ten derde moeten zij zich al eerder publiekelijk hebben uitgesproken, ondanks de weerstand die dat onvermijdelijk tot gevolg zal hebben gehad. Ten behoeve van de transparantie van de besteding van de onderzoeksgelden van dit nieuwe fonds, worden zowel de ingediende onderzoeksvoorstellen als de gemotiveerde toewijzing/afwijzing daarvan publiekelijk bekend gemaakt.

Indiener hoopt met dit amendement bij te dragen aan de ontwikkeling van een nieuw wetenschappelijk ecosysteem dat unieke, eigenzinnige talenten aantrekt, tegenspraak en ideeënstrijd stimuleert en daarmee leidt tot de ontwikkeling van nieuwe ideeën en hogere kwaliteit.