menu

Moties Dekker (FVD) moeten Nederlandse student beschermen

Moties Dekker (FVD) moeten Nederlandse student beschermen

Het is een van de meest fundamentele problemen in de huidige Nederlandse politiek: onze overheid heeft de belangen van haar eigen burgers niet op de eerste plaats staan. We zien het op het gebied van immigratie: honderdduizenden migranten worden ons land binnengelaten ten koste van woonruimte, veiligheid en goede zorg en onderwijs voor onze eigen mensen. Maar ook als we kijken naar de EU: wanneer onze pensioenen, boeren of vissers in gevaar zijn, tekent Rutte alsnog bij het kruisje – om nog maar te zwijgen over de miljarden die, ten koste van onze eigen welvaart, naar het zuiden worden gepompt. We zien het op het gebied van stikstof, de oorlogshitserij (in plaats van een deëscalerende houding!), en op talloze andere vlakken.

Het is de karakteristieke weg-met-ons-mentaliteit die deze tijd overheerst. Oikofobie.

Gevolgen van internationalisering

Binnen Nederlandse universiteiten heerst precies hetzelfde probleem. Terwijl buitenlandse studenten op allerlei manieren worden gefaciliteerd, gaan onze eigen Nederlandse studenten er ernstig op achteruit.

Zo bieden veel Nederlandse studentensteden internationale studenten een (tijdelijke) kamer aan wanneer ze hier komen studeren. Daarbij krijgen zij voorrang, ten koste dus van Nederlandse studenten. Het gevolg is dat tienduizenden Nederlandse jongeren nauwelijks aan een kamer kunnen komen, of daar torenhoge prijzen voor moeten betalen, waardoor ze noodgedwongen langer bij hun ouders blijven wonen. Daarmee missen ze een belangrijk onderdeel van hun studententijd.

Bovendien worden door de komst van die internationale studenten steeds meer universitaire studies in het Engels gegeven. Als gevolg van de verengelsing komen er weer meer buitenlandse studenten naar Nederlandse universiteiten; een neerwaartse spiraal. Het belemmert de intellectuele ontwikkeling van de Nederlandse jeugd, doordat studenten de concepten en ideeën niet in hun moedertaal leren begrijpen en ontwikkelen, maar in een taal die ze stukken minder machtig zijn.

Moties Dekker voor de Nederlandse student

FVD-Kamerlid Ralf Dekker stelde deze problemen aan de kaak tijdens het plenaire debat over de werving van internationale studenten. Na afloop diende hij twee moties in om de belangen van Nederlandse studenten te beschermen. De moties zijn hieronder te lezen. Morgen wordt erover gestemd.