menu

Dekker (FVD) breekt lans voor Nederlandstalig onderwijs op universiteiten

Dekker (FVD) breekt lans voor Nederlandstalig onderwijs op universiteiten

Dinsdagavond debatteerde de Tweede Kamer over de internationalisering in het hoger onderwijs. Momenteel komt 23 procent van de studenten aan Nederlandse universiteiten uit het buitenland. Onder eerstejaars is dit zelfs 40 procent. Bijna een derde van de bacheloropleidingen en driekwart van de masteropleidingen wordt inmiddels in het Engels gegeven.

Het past in een trend van globalisering en is het resultaat van een perverse financiële prikkel, waar de Nederlandse samenleving de lasten van moet dragen. De capaciteit en infrastructuur op universiteiten raken verstopt en tienduizenden Nederlandse studenten zijn wanhopig en tevergeefs op zoek naar een kamer. Om niet te spreken over de kosten die de Nederlandse belastingbetaler voor de opleidingen van al die internationale studenten moet opbrengen.

Maar er is een nog veel fundamenteler probleem: de taal. Gebrekkig Engels op universiteiten – zowel van docenten als van studenten – belemmert de ontwikkeling van Nederlandse kinderen. Taal is het voertuig van alle denken. Wanneer je gedachten niet in woorden kunt vatten, is het bijna onmogelijk om ze verder te ontwikkelen. Juist de periode aan de universiteit zou bij moeten dragen aan de ontwikkeling van het spreek- en denkvermogen van Nederlandse studenten.

FVD-Kamerlid Ralf Dekker pleit er dan ook voor om universitair onderwijs zoveel mogelijk in het Nederlands te geven. Bekijk hier zijn speech!