menu

Huis kopen met modaal inkomen is praktisch onmogelijk

Huis kopen met modaal inkomen is praktisch onmogelijk

Een huis kopen met een modaal inkomen is praktisch onmogelijk geworden. Deze crisissituatie is niet van de ene op de andere dag ontstaan, maar het gevolg van jarenlang beleid.

Een opsomming van beleid dat de prijzen in de woningmarkt tot recordhoogtes heeft gedreven:

Massa-immigratie: door de explosieve bevolkingsgroei is er meer vraag naar woningen.

Stikstofregels: door het stikstofbeleid wordt de bouw van nieuwe huizen belemmerd en is er minder woningaanbod.

Klimaatbeleid: wegens "duurzaamheidseisen" is de (ver)bouw van een woning aanzienlijk duurder geworden, ook dit resulteert in hogere huur- en koopprijzen.

De gevestigde partijen, die tezamen een politiek kartel vormen, hebben aangekondigd bovenstaande beleidsrichtingen voort te willen zetten en zelfs te willen intensiveren. In dit licht zijn al hun beloftes om de woonlasten van Nederlanders te verlagen ongeloofwaardig.

Wie zijn kansen op de woningmarkt wil vergroten, moet onvermijdelijk breken met bovenstaand beleid en op 22 november kiezen voor de enige partij die daartoe bereid is: Forum voor Democratie.