menu

VVD-staatssecretaris Knol wil 11.000 asielzoekers een woning geven | FVD stelt Kamervragen.

VVD-staatssecretaris Knol wil 11.000 asielzoekers een woning geven | FVD stelt Kamervragen.

VVD-staatssecretaris Ankie Broekers-Knol heeft aangegeven dat er in de tweede helft van dit jaar 11.000 asielzoekers met een verblijfsvergunning een huis moeten krijgen in Nederlandse gemeenten. Door deze astronomische opgave dreigen Nederlanders verdreven te worden van de sociale huurmarkt, die al zwaar overbelast is.

Dit zorgt ervoor dat Nederlanders die nu al vaak meer dan 10 jaar moeten wachten op een woning, nog langer moeten wachten. FVD vindt dit onacceptabel. Wij willen betaalbare woningen voor Nederlanders: starters, studenten en jonge gezinnen. De nieuwe FVD-kamerleden Freek Jansen en Hans Smolders stelden kamervragen.


INGEDIEND

Vragen van het lid Jansen aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Ankie Broekers-Knol, aangaande de huisvesting van statushouders.

Vraag 1

Kan de Minister een uitsplitsing geven van de nationaliteiten van de 11.000 vergunninghouders die zij van plan is dit halfjaar te huisvesten?

Vraag 2

Kan de Minister aangeven hoe lang gemiddeld deze vergunninghouders in Nederland zijn?

Vraag 3

Kan de Minister toelichten waarom deze 11.000 mensen een verblijfsvergunning hebben gekregen en waarom niet gekozen is voor terugkeer naar land van herkomst?

Vraag 4

Kan de Minister aangeven hoeveel van de 11.000 vergunninghouders een tijdelijke verblijfsvergunning hebben en hoeveel een permanente verblijfsvergunning?

Vraag 5

Hoeveel woningen zullen ongeveer nodig zijn om deze 11.000 vergunninghouders te huisvesten?

Vraag 6

Hoeveel Nederlandse woningzoekenden lopen hierdoor een woning mis?

Vraag 7

Hoeveel Nederlandse woningzoekenden zijn er op dit moment?

Vraag 8

Kan de Minister een inventarisatie maken van de gemiddelde wachttijd voor sociale huurwoningen per gemeente?

Vraag 9

Hoe ziet de Minister de nieuwe taakstelling van de huisvesting van 11.000 vergunninghouders in verhouding tot het vervallen van de automatische voorrang van vergunninghouders op sociale huurwoningen per 1 juli 2017?

Vraag 10

Vreest de Minister dat vergunninghouders in veel gemeenten voorrang zullen krijgen op Nederlandse woningzoekenden als gevolg van de nieuwe taakstelling?

Vraag 11

Is de Minister het met ons eens dat de wachttijden voor sociale huurwoningen zullen oplopen als zij ieder halfjaar dergelijke aantallen vergunninghouders wil huisvesten?

Vraag 12

Wat is de consequentie voor gemeenten als ze hun doelstelling niet halen?