menu

Het woningtekort blijft maar oplopen. Freek Jansen stelt Kamervragen!

Het woningtekort blijft maar oplopen. Freek Jansen stelt Kamervragen!

De woningnood is nog nooit zo groot geweest als onder de kabinetten Rutte. Met name ook jongeren hebben momenteel enorm te lijden onder het falende kabinetsbeleid omtrent woningen. Huizenprijzen worden alsmaar hoger en steeds meer jongeren kunnen niet voldoen aan de absurd hoge huren.

Het woningtekort is al jaren onacceptabel hoog en loopt ondertussen alleen maar verder op. De woningen die het kabinet wél laat bouwen moeten voldoen aan allerlei onzinnige duurzaamheidseisen, zoals een warmtepomp, waarvan de kosten al gauw in de tienduizenden euro’s lopen.

FVD wil dat de regering per direct milieu- en klimaatregels drastisch versoepeld, waardoor de bouwkosten naar beneden gaan en de prijzen van woningen op een realistischer niveau komen. Ook wordt het daardoor mogelijk om veel meer en veel sneller te bouwen.

Freek Jansen stelde hierover vragen aan Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Om jongeren te betrekken bij de politiek nodigde hij tevens zijn volgers op instagram uit om ook hún vragen in te sturen. Enkele hiervan zijn verwerkt tot onderstaande vragen:

 

Vraag 1

Wat is de actuele stand van het woningtekort?

 

Vraag 2

Hoeveel mensen staan er op dit moment ingeschreven op de wachtlijsten voor sociale huurwoningen? Hoeveel daarvan is 30 jaar of jonger?

 

Vraag 3

Wat doet de Minister om de toegang tot de woningmarkt voor jongeren te vergroten?

 

Vraag 4

Hoeveel woningen zijn er gebouwd in de periode dat de regering demissionair was?

 

Vraag 5

Hoeveel procent van de gebouwde woningen in 2020 had een marktwaarde van minder dan 200.000 euro? Hoeveel procent had een marktwaarde van minder dan 300.000 euro? Hoeveel procent had een marktwaarde van minder dan 400.000 euro? En hoeveel procent had een marktwaarde van meer dan 400.000 euro?

 

Vraag 6

Wat vindt de Minister een realistische prijs voor een starterswoning?

 

Vraag 7

Heeft het kabinet overwogen om de woningbouw uit te sluiten van stikstofregels? Zo ja, wat

was de conclusie? Zo nee, waarom niet?

 

Vraag 8

Kan de Minister een inschatting maken van de gemiddelde meerkosten per gebouwde woning als gevolg van milieuregels?

 

Vraag 9

Wat is de consequentie voor de bouwkosten van een woning van het gasverbod?

 

Vraag 10

Is de Minister het met ons eens dat milieuregels versoepeld moeten worden om sneller en meer te kunnen bouwen?