menu

Oplossingen voor de woningnood lagen op tafel, maar niemand wilde luisteren

Oplossingen voor de woningnood lagen op tafel, maar niemand wilde luisteren

De woningnood is anno 2022 groter dan ooit1. De prijzen van zowel koop- als huurwoningen zijn fors gestegen. En hoe kan het ook anders? In de afgelopen jaren is er nauwelijks bijgebouwd. Het woningaanbod is dus nagenoeg onveranderd gebleven. Terwijl de bevolkingsomvang - en daarmee de woningvraag - door de massale immigratie flink is toegenomen.

Al in 2019 waarschuwde FVD-fractievoorzitter Thierry Baudet voor de toenemende druk op onze woningmarkt. In debat met CDA-Kamerlid Pieter Heerma wees hij op de volgende problematische ontwikkelingen:

  • De ondertekening van het Marrakesh-immigratiepact, een verdrag dat massale immigratie faciliteert en ervoor zorgt dat het aantal inwoners van Nederland blijft toenemen. Per jaar worden netto ruim 100.000 immigranten naar Nederland gehaald2. Kortom: meer woningvraag.
  • De stikstofrichtlijnen en het klimaatbeleid, die tezamen zoveel juridische obstakels opwerpen voor de woningbouw dat er amper kan worden bijgebouwd. Kortom: een beperkt woningaanbod.

"U ziet niet dat u zelf dit probleem veroorzaakt doordat de bevolking alsmaar blijft groeien — niet doordat wij zo veel kinderen krijgen in Nederland, maar doordat er zo ontzettend veel mensen hiernaartoe komen. [...] Ziet u daar niet de oorzakelijkheid van in? U veroorzaakt zélf de problemen die u hier zegt te willen bestrijden."

Niets wijst erop dat CDA en VVD ondertussen hebben geleerd van hun fouten.