menu

Haagse raad volgt in censureren oppositiepartijen

Haagse raad volgt in censureren oppositiepartijen

Net als in Amsterdam en Rotterdam zijn autochtone Nederlanders een minderheid in Den Haag. Dat is geen geheim, en zolang je links bent mag je dat ook best benoemen. Zo komt de statistiek regelmatig terug wanneer de raad wordt geïnformeerd over problemen als laaggeletterdheid (25% van de Haagse inwoners) en de talloze problemen in het Haagse onderwijs. 

In de Haagse raad wordt deze statistiek besproken als een natuurfenomeen, alsof het volledig buiten de invloedsfeer van de politiek ligt. Zelfs op het klimaat denkt de raad meer invloed te hebben dan op de samenstelling van de bevolking. Onzin, natuurlijk. En dat weten ze zelf ook. Haast wekelijks wordt vol trots verteld hoe er meer woningen voor asielzoekers gerealiseerd zullen worden. Koop- en huurwoningen zijn inmiddels onbetaalbaar en voor een sociale huurwoning word je, als je geen asielzoeker bent, stelselmatig achteraan in de rij gezet. Voor mensen wiens wortels in Den Haag liggen, zit er daarom niets anders op dan hun toekomst ergens anders op te bouwen. Ze worden gedwongen plaats te maken voor andere bevolkingsgroepen: omvolking

Omvolking is het proces van moedwillige demografische verandering. Toen dit ene woordje in de Haagse raad door Massimo Etalle (FVD) werd genoemd, stonden vertegenwoordigers van D66, DENK, PvdA klaar om de typerende morele verontwaardiging te uiten. “Deze woorden wil ik hier niet horen”, zei een D66’er. “Tegen dit soort theorieën moet opgetreden worden” vervolgde een PvdA’er. De voorzitter - natúúrlijk een D66’er -  ging mee in de ophef en beloofde op te treden tegen “mensonwaardige” teksten. Later in het betoog viel het woord omvolking opnieuw en werd het debat geschorst. 

Na een kort overleg gaf de voorzitter Etalle een “tweede kans”. Hij mocht zijn betoog hervatten op voorwaarde dat het op de juiste toon zou zijn. Het verhaal van FVD mocht, kortom, alleen worden verteld als de voorzitter het ermee eens was. Opmerkelijk, to say the least. Etalle vervolgde zijn betoog en bleef hameren op de inhoud van het debat. Maar zodra het woord ‘omvolking’ viel, ontnam de voorzitter hem opnieuw het woord en werd het debat geschorst. 

Het is onderdeel van een extreem gevaarlijke tendens. Over alle grote thema’s - corona, immigratie, klimaat, EU en ook Oekraïne - mag geen debat gevoerd worden. Op elk niveau, of het nou op scholen, universiteiten, gemeenteraden of zelfs de Tweede Kamer is, wordt het onmogelijk gemaakt om de waarheid te spreken en je mening te uiten. In plaats van het debat aan te gaan, censureren de machthebbende partijen onwelgevallige meningen. Alleen over onzinnige onderwerpen, de kleine veranderingen, wordt urenlang gedebatteerd. Maar wanneer beleid écht ingrijpende gevolgen heeft voor het leven van Nederlanders, mag niemand zich ertegen uitspreken. Bezorgde burgers en volksvertegenwoordigers mogen slechts toekijken hoe hun toekomst gekaapt wordt door een globalistische lobby. 

En daarom moeten wij als enige échte oppositiepartij de macht blijven uitdagen. Het debat openbreken. En als ze niet willen luisteren, zelf het goede voorbeeld geven. Door vooringenomen instituties te confronteren met hun wanbeleid en door parallelle instituties open te richten, kan Nederland de macht over zijn toekomst terugwinnen.